Posel 4/2019
Aktuality
Posel042019.jpg
Oznámení

 Je naší smutnou povinností, že dne 24.10.2019 zemřela naše bývalá členka a sociální pracovní paní Věra Pešinová.

Kéž je její duše pojata do svazku živých.

DSC_0048.jpg

Aktuality Židovské obce Teplice

Osudy židovských rodin na Lounsku​
 

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Izajáš 26:19

 

V letošním roce uspořádal Spolek na obnovu židovských památek, který úzce spolupracuje s Židovskou obcí Teplice, ve spolupráci s Oblastním muzeem a Okresním archivem Louny, výstavu „Osudy židovských rodin na Lounsku“.

 

V rámci této osvětové aktivity vznikla brožurka stejnojmenného názvu autorů PhDr. Jana Mareše Ph.D., místního historika a archiváře a Anny Krausové, členky spolu a studentky judaistiky, kterou lze zakoupit na pokladně lounského muzea nebo v městském informačním centru za 150,- Kč. 

 

Nákupem brožurky lze přispět na činnost spolku, který postupně obnovuje Židovský hřbitov u Hřivčic a další židovské památky v regionu. Více o činnosti spolku si můžete přečíst na webových stránkách www.spolek-zidovske-pamatky.hys.cz.

 

V brožurce najdete nejprve stručný úvod do judaismu, na kterou navazuje kapitola o historii Židů na Lounsku. Největší zajímavostí je, že v Lounech před II. světovou válkou působil vážený rabín a spisovatel Richard Feder a Josef Bulova, zakladatel světoznámé značky luxusních hodinek. Dále se dozvíte něco o místních židovských hřbitovech, židovském podnikání, lounské synagoze. Šedesátistránkovou publikaci tištěnou na křídovém papíře završuje kapitola o holocaustu, která ve zkratce rekapituluje tehdejší vývoj událostí a také přináší informace o místních deportacích.

 

Domnívám se, že nákup této brožurky může obohatit knihovničky zájemců o židovskou historii nejen z Loun a okolí, neboť přináší řadu inspirativních impulsů pro řadu jiných spolků podobného zaměření. Řekl bych, že Spolek na obnovu židovských památek dokázal skrze výstavní aktivity především vzbudit zájem místní veřejnosti o dané téma, které bylo léta zamlčované, zapomenuté či málo známé. Doufám, že brožurka přispěje k dobrému.

 

Ivo Kraus

„Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc se sídlem v New Yorku,USA.“

Ústecký kraj poskytl finanční prostředky na prezentaci Ústeckého kraje na území státu Izrael.

© 2019 ZO TEPLICE

banner_nahlasit_modra.png
  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square