Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály

1/2
Údržba židovského hřbitova v Mašťově

 

V září 2020 provedla firma Zacharda pravidelnou údržbu židovského hřbitova v Mašťově a stavbu spadlých náhrobních kamenů. Děkujeme NFOH za spolufinacování celé akce. Pokud bude naše obec úspěšná v grantovém řízení NFOH, zahájíme v roce 2021 opravu ohradní zdi I.etapou.

1/7
Bohoslužba Kol Nidrej s ma'arivem

 

V neděli 27. 09. 2020 se od 18:30 hod. se konala v modlitebně ŽO bohoslužba Kol nidrej s ma´arivem na Jom kipur s chazanem FŽO Danny Vaňkem, která pokračovala v pondělí 28.9 2020 od 10: 00 hodin v modlitebně ŽO ranní bohoslužbou na Jom Kipur s chazanem Dany Vaňkem. Od 11.00 hodin proběhl Mazkir za vedení duchovního ŽO pana Tomáše Pulce a následně pokračovala bohoslužba Musaf s chazanem FŽO Dany Vaňkem.

1/19
Přednáška historičky Kateřiny Čapkové

 

Ve čt. 24. 09. 2020  se od 17:30 hod. se konala v klubu ŽO přednáška historičky Kateřiny Čapkové, k 75. výročí znovu obnovení činnosti Židovské obce v Teplicích a vztahu Čechů, Němců a Židů v poválečném pohraničí. Velce zajímavá přednáška pokračovala besedou   nejenom o historii ŽO, ale  též o antisemitismu a řadě dalších otázkách, které přítomné zajímaly. Děkujeme NFOH za spolufinancování celé akce a též duchovnímu ŽO za přípravu přednášky. která probíhala za přísných hygienických podmínek.

Poděkování Velvyslanectví státu Izrael v ČR

 

Děkujeme Velvyslanectví státu Izrael v ČR a Nadačnímu fondu obětem holocaustu za pomoc, kterou poskytly Židovské obci Teplice.
Michael Lichtenstein - předseda ŽO Teplice

 

1/12
Libšice – Dubčany

 

V září 2020 proběhla pod dohledem duchovního ŽO Teplice stavba spadlých náhrobků, revitalizace zeleně a náletových dřevin na židovském hřbitově v Liběšicích – Dubčanech.
Děkujeme firmě Vitalije Makondy, která práce provedla, za kvalitně odvedenou práci. Poděkování patří též Nadačnímu fondu obětem holocaustu za spolufinancování celé akce.

1/12
Tip na výlet
 

Dobrý tip na dobrý výlet. V rámci revitalizace nového židovského hřbitova v Liběšicích – Dubčanech navštívili nač pracovníci starý židovský hřbitov v Liběšicích, který spravuje organizace Matana Praha. Hřbitov je postupně opravován a uváděn do původního stavu.

1/32
Roš chodeš Elul

 

Ve čtvrtek 20. 08. 2020 od 17:30 hod. se konala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš Elul s rabínem K. E. Sidonem, chazanem FŽO Danny Vaňkem, předsedkyní  ŽO Ústí nad Labem, předsedy ŽO Teplice a  členů židovských obcí Teplice a Ústí nad Labem.
Po bohoslužbě následovala vernisáž výstavy  velkoplošných panelů, zhotovených při příležitosti připomínky 75 let od znovu obnovení činnosti Židovské obce v Teplicích po 2. světové válce. Vernisáž proběhla v klubu ŽO po odpolední bohoslužbě Mincha za přítomnosti poslance Parlamentu poslanecké sněmovny  ČR pana Jaroslava Bžocha , náměstka primátora Města Teplice pana Jiřího Štábla  a řady dalších osobností kulturního a společenského života. Úvodní slovo pronesl předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein a kurátor výstavy duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc. Připomínka 75 let od znovuobnovení činnosti ŽO Teplice byla financována za laskavé pomoci NFOH a řady dalších organizací. Po vernisáži proběhla na zahradě ŽO Roš chodešová párty s grilováním, kde k poslechu zahrál Josef Gušelbauer. Značné množství přítomných se dobře bavilo do pozdních nočních hodin. Připomínka bude dále probíhat v měsíci září přednáškou paní Kateřiny Čapkové.

1/15
Převezení náhrobních kamenů z Oblastního muzea Chomutov

 


V úterý dne 21.7.2020 byly převezeny náhrobní kameny z Oblastního muzea v Chomutově, které byly tam uloženy v 90tých letech 20.století ze starého židovského hřbitova v Údlicích. Tyto náhrobní kameny byly převezeny ŽO v Teplicích na nový židovský hřbitov v Údlicích, kde vznikne lapidárium-pietní místo na památku Údlických Židů. Ve stejný den byly též vyzvednuty fragmenty židovských náhrobků ve Staré čtvrti v Údlicích a převezeny tamtéž.

Celá akce byla financována za laskavé pomoci Nadačního fondu obětem holocaustu, z pod dozorem duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce. 

Více se dočtete v novém čtvrtletníku č.3/2020 Posel ŽO Teplice.

© 2019 ZO TEPLICE

banner_nahlasit_modra.png
  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square