Aktuality
Židovská obec Teplice Vám přeje sladký Nový rok 5781. Nechť jste zapsáni a zapečetěni pro dobrý život v příštím roce.
Shana Tova u-metuka 5781

 

Nový Posel
Posel022020.jpg
Snímek obrazovky 2020-11-24 v 15.24.47.p
Scan.jpg
Snímek obrazovky 2020-09-07 v 14.21.19.
Výstava
" Mark Podwal - Ze židovských tradic"
Claims Conference mimořádně vyplatí klientům penze na půl roku dopředu

Rádi bychom vás informovali, že kvůli globální pandemii nemoci covid-19 získala Claims Conference od německé vlády souhlas s mimořádnou výplatou penzí CEEF. Oprávněným osobám budou v květnovém termínu vyplaceny penze na šest měsíců dopředu, tedy současně za druhé i třetí čtvrtletí.

Věříme, že i toto opatření pomůže klientům ve zdraví přečkat tuto těžkou zkoušku. Přejeme všem pevné zdraví!

Za Claims Conference

Dita Šnajdrová, koordinátorka sociálních grantů CC

 

Dita Snajdrova
CC Grant Coordinator

Aktuality Židovské obce Teplice

Osudy židovských rodin na Lounsku​
 

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů. Izajáš 26:19

 

V letošním roce uspořádal Spolek na obnovu židovských památek, který úzce spolupracuje s Židovskou obcí Teplice, ve spolupráci s Oblastním muzeem a Okresním archivem Louny, výstavu „Osudy židovských rodin na Lounsku“.

 

V rámci této osvětové aktivity vznikla brožurka stejnojmenného názvu autorů PhDr. Jana Mareše Ph.D., místního historika a archiváře a Anny Krausové, členky spolu a studentky judaistiky, kterou lze zakoupit na pokladně lounského muzea nebo v městském informačním centru za 150,- Kč. 

 

Nákupem brožurky lze přispět na činnost spolku, který postupně obnovuje Židovský hřbitov u Hřivčic a další židovské památky v regionu. Více o činnosti spolku si můžete přečíst na webových stránkách www.spolek-zidovske-pamatky.hys.cz.

 

V brožurce najdete nejprve stručný úvod do judaismu, na kterou navazuje kapitola o historii Židů na Lounsku. Největší zajímavostí je, že v Lounech před II. světovou válkou působil vážený rabín a spisovatel Richard Feder a Josef Bulova, zakladatel světoznámé značky luxusních hodinek. Dále se dozvíte něco o místních židovských hřbitovech, židovském podnikání, lounské synagoze. Šedesátistránkovou publikaci tištěnou na křídovém papíře završuje kapitola o holocaustu, která ve zkratce rekapituluje tehdejší vývoj událostí a také přináší informace o místních deportacích.

 

Domnívám se, že nákup této brožurky může obohatit knihovničky zájemců o židovskou historii nejen z Loun a okolí, neboť přináší řadu inspirativních impulsů pro řadu jiných spolků podobného zaměření. Řekl bych, že Spolek na obnovu židovských památek dokázal skrze výstavní aktivity především vzbudit zájem místní veřejnosti o dané téma, které bylo léta zamlčované, zapomenuté či málo známé. Doufám, že brožurka přispěje k dobrému.

 

Ivo Kraus

„Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc se sídlem v New Yorku,USA.“

KKFF_Logo_CMYK_300dpi.jpg

Ústecký kraj poskytl finanční prostředky na prezentaci Ústeckého kraje na území státu Izrael.

© 2019 ZO TEPLICE

banner_nahlasit_modra.png
  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square
Sobědruhy