top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Purim
 

14 Adaru 5775 jsme oslavili svátek Purim v naší modlitebně. Po přečtení svitku Megila Ester jsme se přesunuli do Společenského klubu ŽO, k hostině,
kde se ocenili nejlepší purimové masky a kde zavládla dobrá nálada, která ke svátku Purim patří. Purim sameach. 

Hřbitov Čeradice
 

 Dne 12.2.2015 členové představenstva ŽO Teplice navštívili starostku a zastupitele Obce Čeradice, aby projednali bezúplatný převod židovského hřbitova v Čeradicích. Hřbitov se nachází cca 2,5 km SZ od obce Čeradice v meandru Libockého potoka. Hřbitov byl založen v roce 1837 a používal se do roku 1875. Na ploše se nachází několik desítek popadaných a rozbitých náhrobních stél.
V první fázi byla plocha hřbitova prořezána a v další fázi ŽO plánuje postavení a slepení náhrobních kamenů a pořízení dokumentace. Děkujeme
starostce Obce Čeradice a zastupitelům obce za vstřícnost, kterou vůči ŽO
Teplice projevují.

Limmud
 
Letos pořádáme již druhý ročník židovského setkání
ČR - SR Limmud. Jedná se o netradiční prodloužený víkend, ve kterém se můžete těšit na poutavé přednášky, program pro děti, studium tóry, sportovní aktivity, různé workshopy, výborné košer jídlo a spoustu dalšího! 

 

Registrace na  www.limmud.cz

Zasazení stromu 

 

 

Ve středu 4.2.2015 jsme zasadili k Novému roku stromů na zahradě za ŽO strom. Ve Společenském klubu pokračoval tradiční tubišvatový seder s
výkladem Danyho Vaňka.

Den obětí holocaustu v Drážďanech
 

Naše obec přijala pozvání od spřátelené Židovské obce v Drážďanech, kde jsme si připomněli Den obětem holocaustu. Před vlastní akcí proběhla schůzka s vedením JGD, kde jsme hovořili o možnostech společných akcí a vzájemné spolupráci v roce 2015.

Den holocaustu v Ústí nad Labem
 

Dne 27.1.2015 proběhla pietní akce ŽO Ústí nad Labem u památníku holocaustu v Ústí nad Labem, které se zúčastnili též zástupci naší obce.

Připomenutí Dne holocaustu
 

Ve středu 28.1.2015 jsme si u Památníku obětem holocaustu v Lipové ulici připomněli 70 výročí osvobození vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim a též jsme si připomněli Den holocaustu. Akce přivedla velké množství žáků, studentů škol a občanů nejenom Teplicka, ale též z  celého regionu Ústeckého
kraje.

Vernisáž Václava Lamra
 

Při příležitosti Dne holocaustu na Žo v Teplicích se konala vernisáž obrazů Václava Lamra. Výstava bude otevřena pro veřejnost od 28.1. do 28.2 od 10.00 hodin do 13.00 hodin po předchozím objednání na tel.č. 724356366.

Taglit 
 

Jak už jsem Vás informovali, letos v létě pojede Česká a Slovenská skupina na Taglit - 10denní zájezd do Izraele. Tento program, který je téměř plně hrazen Jewish Agency for Israel, je určen mladým židům ve věku 18 - 26 a s tzv. právem návratu. Termín pro naši skupinu je 16.-26.8.2015 a registrace bude spuštěna již 3. února! 

 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak se neváhejte ozvat

 

Eva Wichsová

Manažerka projektů pro děti a mládež

Federace židovských obcí v ČR

Maiselova 18, 11001 Praha

Tel.: +420 602 868 146

www.fzo.cz

eva.wichsova@fzo.cz

Chanuka 2014
 

V neděli 21.prosince 2014 jsme na židovské obci v Teplicích společně oslavili svátek Chanuka, kde Chazan Daniel Vaněk zapálil 6 Chanukovou svíci a poté proběhla večerní bohoslužba Maariv za přítomnosti
teplického Minjanu.  Pro všechny zúčastněné byl ve Společenském klubu přichystán bohatý Chanukový raut a veselá zábava, tak jak se sluší na
Chanuku.

Pozvánka na výstavu k 70. výročí osvobození koncentračního tábora  Osvětim
 

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu k 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, která se koná v hlavní budově Oblastního muzea v Mostě. Výstava se koná od 20.1.2015 do 30.9.2015 

Pozvánka od ZUŠ Louny
 

Vážení přátelé, k 70. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka – 27. leden – Den památky obětí holocaustu - jsme připravili komponovaný program hudby, tance a mluveného slova doprovázený projekcí pro žáky II. stupně základních škol a středních škol,  na který si vás dovolujeme pozvat.

Obsahem programu není pouze tragický osud židovského národa, ale i představení hudby, zvyků. Stěžejní důraz je ovšem kladen na holocaust.  

V programu vystupují žáci a učitelé Základní umělecké školy Louny a navazují na tradici, kdy podobný program škola připravila k 60. výročí holocaustu. Před deseti lety se program setkal s velkým kladným ohlasem. 

Program bude uveden ve Vrchlického divadle v Lounech pro veřejnost v pondělí 26. ledna 2015 od 18.00 hodin a pro školy v úterý 27. ledna od 8.30  a 10.15 hodin.

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji na toto představení pozvat. Pokud budete chtít zajistit vstupenky, obraťte se, prosím, na kancelář ZUŠ Louny do 23. ledna telefonicky na čísle 415 67 24 46 nebo emailem  zus@zuslouny.cz.

Těšíme se na vaší návštěvu

 

Ing. Jindřiška Riedlová        
ředitelka ZUŠ Louny

Pozvánka

Židovská obec Teplice si dovoluje Vás pozvat setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti a zároveň připomenutí 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim.

 

Setkání se bude konat dne 28. 1. 2015 v 11.30 hodin u Památníku obětem holocaustu v Lipové ulici v Teplicích.

 

Program setkání:

 

1. Zahájení.

2. Hymny v podání dětského sboru Poupata.

2. Úvodní slovo předsedy ŽO Teplice.

3. Projevy přítomných hostů.

4. Modlitba za zemřelé, zapálení svíček a položení květin k Památníku.

5. Ukončení setkání  ( cca 12.00 hod).

 

S úctou

Oldřich Látal

Předseda ŽO Teplice

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti ( R.S.V.P.) do 23.1.2015  na kehila@volny.cz, nebo telefonicky na 724356366.

 

Školení sociálních pracovníků
 

Dne 6.1.2015 se konal v Praze seminář sociálních pracovníků a předsedů židovských obcí, který pořádala FŽO. Seminář byl zaměřen na financování projektů Claims Conference v roce 2015 a letech dalších. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazné změny ve financování a poskytování péče ŽO Teplice , žádáme členy, které se poskytování   této péče týká, aby se o dalších podrobnostech poskytování péče obrátili na sociální pracovnici ŽO Teplice Mgr.Alenu Tonovou.

Dokument o oslavách 600 let příchodů Židů do Teplic
bottom of page