top of page

Děti Lipovky

Připojte se k nám a pomozte nám společně nezapomenout!
 

Vyzýváme  teplické  rodáky  židovského  původu  a  další  osoby  se vztahem
k židovské komunitě v Teplicích ke spolupráci na tvorbě tabla Děti Lipovky. Tablo bude prostřednictvím osobních fotografií s krátkým popisem připomínat lidi, jejichž životní příběh je nějakým způsobem spojen se Židovskou obcí Teplice, která sídlí v Lipové ulici. Fotografie (max. 5 ks, cca 300 dpi) s krátkou popiskou je možné zasílat do konce dubna na  email: kehila@volny.cz. Reprodukce fotografií budou spolu textem instalovány na  tablo  a  po  dobu  oslav  600  Židů v Teplicích v roce 2014 prezentovány pro veřejnost ve společenské místnosti Židovské obce Teplice.

 

ANNIKA TETZNER - DÍTĚ LIPOVKY (jeden z příběhů na tablu)

Annika Tetzner (vl. jm. Sara Channa Eisenmann) je v Teplicích narozená česká umělkyně v současné době žijící v Izraeli, která rané dětství prožila v terezínském ghettu. Z celé rodiny přežila válku jen ona a její starší bratr. O své zkušenosti z dětství napsala několik knih, které doprovází vlastními ilustracemi. Své obrazy vystavuje v mnoha zemích po celém světě. (Annika v roce 2009 v Teplicích na barevné fotografii zcela vpravo.)

Kamila Slánská (babička Anniky Tetzner) se sestrami Annou a Helenou Kamila (1.11.1873 Teplice – 15.12.1943 Osvětim), provdaná Eisenmannová, Anna (10.4.1872 Teplice – 24.12.1942 Terezín), provdaná Salomonová, Helena (24.8.1868 Teplice – 15.5.1943 Osvětim), provdaná Popperová

Rodiče S. Ch. Eisenmannové (Anniky Tetzner) v roce 1929 Josef Tetzner (1.7.1899 Teplice – 1.10.1944 Dachau) a Marta Tetznertová, roz. Eisenmannová (18.12.1904 Teplice - 6.10.1944 Osvětim)

bottom of page