top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Pozvánka na Kabalat Šabat

 

Šabat Chazon – Devarim

s drážďanskou židovskou obcí a rabínem Alexandrem Nechamou.


Pá 24.7.2015 od 19.30 hod.

MINCHA – odpolední bohoslužba v modlitebně ŽOT  od 20.00 hod.

KABALAT ŠABAT s chazanem Danny Vaňkem

poté následuje KIDUŠ a ŠABAT večeře v klubu ŽOT

 

So 25.7.2015 od 10.00 hod 

Šachrit – ranní bohoslužba s chazanem Danny Vaňkem v modlitebně ŽOT

poté následuje KIDUŠ v klubu ŽOT

 

Beseda s Tomášem Pulcem

 

V pondělí 22.6.2015 nás navštívila Střední ekonomická škola v Mostě s třídní učitelkou paní Zuzanou Bánokovou na židovském hřbitově v Mostě -
Souši.
Studentům se věnoval duchovní židovské obce v Teplicích pan Tomáš Pulc, který přítomné seznámil s historií Židů v Mostě a okolí a též s některými
židovskými tradicemi. Přítomní si prohlédli obřadní místnost, ve které je umístěna stálá expozice věnovaná historii mosteckých Židů a v druhé části si
prohlédli areál hřbitova v rámci komentované prohlídky. Fotografie byli pořízeny studenty SEŠ v Mostě.  

Položení kamenů Stoplersteine v Peruci

 

Dne 7.8.2015 byly v Peruci položeny tři nové kameny Stolpersteine, za umučenou rodinu Rosenbaum.

 

Celý článek můžete najít na idnes.cz

 

Článek zde 

 

Macabi 2015

 

Dovolujeme si Vás pozvat na sportovní hry "Macabi 2015 CZ", které se uskuteční v Olomouci a Prostějově od 3. do 5.7.2015. 

Pozvánku a přihlášku naleznete níže.

 

POZVÁNKA - STÁHNI ZDE

 

PŘIHLÁŠKA - STÁHNI ZDE

Pozvánka na pietní akt

 

 

Zvema Vás nke slavnostnímu kladení kamenů zmizelých, k uctění památky židovských obětí holocaustu, který se koná v obci Peruc u Boženiny studánky 7.6.2015 v 11:00. 

 

Práce na hřbitovu v Sobědruhách
 

Poslední týden v měsíci dubnu nás navštívila skupina dobrovolníků z Drážďan, která pracovala na kulturní památce Židovský hřbitov v Sobědruhách, kde postavila několik náhrobních kamenů a zasadila rostlinky břečťanu k plotu. Práce na hřbitově budou dál pokračovat ještě v průběhu letošního roku
za finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu. 

 

Všem zúčastněným děkujeme za dobře odvedenou práci a těšíme se na další spolupráci.

Uložení urny Josefy Pernstecherové
 

V pátek 15.5.2015 byla uložena urna Josefy Pernstecherové na novém židovském hřbitově v Teplicích za přítomnosti představenstva ŽO Teplice a nejbližších příbuzných.

Duchovní Tomáš Pulc v programu televize ČT2
 

V dokumentárním filmu Halel nám režisér Pavel Křemen umožní nahlédnout do uzavřeného světa pražské ortodoxní židovské komunity. Pomocí příběhů několika jejích členů poznáme, jak žijí od narození do smrti a do jaké míry je obtížné udržet si víru a zachovávat všechna pravidla v zemi, kde tyto zvyky nejsou běžné. Dozvíme se, které jídlo je košer, co je to mikve a jaký úkol má pohřební bratrstvo. Nahlédneme i do židovské školy a zúčastníme se přípravy oslav svátku purim.

 

Zdroj Česká televize

 

SLEDUJ ZDE

Zahájení revitalizace zeleně v Širokých Třebčicích
 

 Ve dnech 12.5.2015 a 13.5.2015 byla zahájena první fáze vyčištění a odstranění náletových křovin a postavení 12 náhrobních kamenů na židovském
hřbitově v Širokých Třebčicích. Práce probíhaly v náročném a členitém terénu. Náhrobky byly zafixovány dvousložkovým tmelem Marmarokit 1000. Celá akce je finančně podpořena Nadačním fondem obětem holocaustu. Na celý proces stavění náhrobků a usazení na původní místo dohlížel duchovní Židovské obce Teplice pan Tomáš Pulc.

Brigáda ČUMŽ v Letově
 

Ve dnech 7.5.2015  až 10.5.2015 se konala brigáda ČUŽM na starém židovském hřbitově v Letově. Brigády se zúčastnilo cca 10 členů ČUŽM. Akci navštívil i rabín Eli z Izraele, za naši ŽO Teplice se zúčastnil prací Tomáš
Pulc. Akce byla financována za finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu. Plochu židovského hřbitova se nepodařilo kompletně vyčistit a zbavit náletových keřů, proto se zúčastnění rozhodli, že se sejdou na hřbitově v Letově při další příležitosti, kde se bude na prácích pokračovat.   

Kontrola hřbitova v Rohozci
 

 26.4.2015 byla provedena kontrola židovského hřbitova v Podbořanském Rohozci, kde bylo zjištěno, že po l vichřici ze začátku letošního roku  byl jeden smrk vyvrácen a jeden smrk zlomen. Předmětem dalších aktivit na tomto hřbitově bude odstranění vzniklých škod.

Lag Baomer
 

Dne 7.5.2015 ČUŽM  ve spolupráci se ŽO Teplice připravila pro účastníky brigády v Letově oslavu svátku Lag baomer, který se konal v Podbořanech,
městské části Hlubany. Rabín Eli z Izraele všem zúčastněným o Šabatu na Seuda šlišit vysvětlil příběhy rabiho Šimona  ben Jochaje , který se připomíná při tomto svátku.

Revitalizace zeleně v Širokých Třebčicích
 

Dne 12.5.2015 a 13.5.2015  započnou s práce na revitalizaci zeleně   a postavení popadaných náhrobků na židovském hřbitově v Širokých Třebčicích za
finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu. Aktuální fotografie zobrazují stav před zahájením těchto prací, kdy byla provedena kontrola na hřbitově duchovním a členem Chevra Kadiša Praha Tomášem Pulcem.

Revitalizace zeleně 
 

Ve spolupráci s Obcí Údlice pokračuje revitalizace zeleně na pozemcích ŽO Teplice. 

 

Sederová večer
 

V pátek 3.4.20158 od 19.30 hod proběhla v klubu  Sederová večeře, kterou podle Nové pražské pesachové Hagady vedl duchovní ŽO Tomáš Pulc. Večeře se zúčastnili též naši přátelé z Izraele.
Pro všechny zúčastněné Sedeové večeře byla přichystána Košer strava. Druhý Sederový Pesach na obci řídil Tomáš Pulc ve spolupráci s rodinou Krausů. Hojně navštívený Pesach byl důstojnou připomínkou vysvobození Židů z egyptského otroctví.    

Úprava hřbitova v Mašťově
 

Ve spolupráci s firmou DOKOMAK s.r.o. pokračuje úprava židovského  hřbitova v Mašťově. 

Letní tábor Szarvas
 

Milí rodiče a milé děti,

Spouštíme registraci na letní tábor Szarvas! Téma letošního roku je "Židovský průvodce mezilidskými vztahy"

*Registrovat se můžete na tomto odkazu:*

Přihlašujte se co nejdříve, ať máte místo na tábor jisté. (Jako každý rok máme limitovaný počet míst)
Tento rok pojedeme v druhém turnuse: *12. - 24.7.2015* Cena tábora je pro tento rok *7250 **KČ*

Cenu jsme museli navýšit protože finanční podpora celého Szarvase se mění: JDC se chystá investovat více peněz do aktivit v příštím roce, jako
například do různých setkání dětí, společné oslavování svátků a semináře pro madrichim. I přes toto navýšení je cena stále vysoce sponzorovaná, *ale
pokud byste měli jakékoliv potíže se zaplacením, kontaktujte nás a my se Vám pokusíme pomoct*.

Budeme s Vámi i nadále v kontaktu a další informace pošleme v následujících týdnech.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se nám ozvat na e-mail nebo telefonem:

Eva & Mariann

eva.wichsova@gmail.com
+420 602868146

bottom of page