top of page
KAMENY ZMIZELÝCH / STOLPERSTEINE V TEPLICÍCH
Stolpersteine jsou pamětní kameny, připomínající oběti holocaustu, které se pokládají před dům, z něhož byl dotyčný člověk nacisty deportován do koncentračního tábora a tam zavražděn.

Myšlenka zrealizovat projekt Stolpersteine i v České republice vznikla v prostředí české židovské mládežev roce 2008, inspirována dojmem z kamenů položených v Německu. Souběžně (ač nezávisle) s tímto nápadem přišli i v Kolíně, kde první kameny položili studenti místních stavebních škol.Iniciátorem a garantem projektu Stolpersteine byla Česká unie židovské mládeže, i proto se v počátcích soustředili na připomínku židovských obětí holokaustu – šoa. Nacisté však zavraždili i tisíce protektorátních Romů a politicky nepohodlných osob, Stolpersteine se budou pokládat i těmto obětem. V současnosti je nositelem a realizátorem projektu občanské sdružení Stolpersteine CZ o. s.První české Stolpersteiny byly položeny v Praze a v Kolíně na podzim 2008, od té doby jsou pokládány vždy jednou za rok na různých místech. Pokládání provádí německý umělec Gunter Demnig, který za tím účelem přijíždí z Kolína nad Rýnem. Nejvíce Stolpersteinů lze nalézt v Praze, kde se jim říká Kameny zmizelých -  v návaznosti na projekt Židovského muzea v Praze Zmizelí sousedé. Projekt postupně expandoval i do dalších lokalit - Teplice, Neratovice, Třeboň, Lomnice, Olomouc, Ostrava a Brno.Většina židovských obětí z Protektorátu byla nejprve transportována do koncentráku v Terezíně a existuje poměrně přesná databáze jmen těchto obětí – tzv. Terezínské knihy. S identifikací romských obětí pomáhají romské organizace. Klíčovým zdrojem informací jsou přeživší příbuzní nebo památník Jad VaŠem v Jeruzalémě. Ze symbolických důvodů se pokládají kameny i obětem, které nemají žádné žijící příbuzné.Stolpersteiny se pokládají do chodníků v jakýchsi „trsech“ pro vyvražděné rodiny tak, aby jejich členové byli aspoň tímto způsobem pohromadě – v Praze ani v Teplicích není výjimkou najít místa se třemi nebo čtyřmi kameny před jedním domem.Při pokládání kamenů spolupracuje sdružení Stolpersteine CZ s řadou organizací a institucí, např. i se Židovskou obcí Teplice. Finančně pokládání kamenů podporují soukromí dárci a některé židovské organizace. Náklady na výrobu jednoho Stolpersteinu jsou 120 EUR. Celý projekt je neziskový a ani realizační tým nedostává žádnou odměnu. Do projektu se můžete zapojit na www.stolpersteine.cz

Alfred Urbach (1859 - 1942)

Adresa: Vrchlického 1093

Kámen položen roku 2011

Irma Bloch (1886 - 1943)
Adresa: Masarykova 652
Kámen položen roku 2011

Emil Schling (1875 - 1942)
Adresa: Lípová 413
Kámen položen roku 2011

 

Rudolf Perutz (1882 - 1943)
Adresa: U císařských lázní 368
Kámen položen roku 2011

 

Hugo Löbl (1881 - 1942)
Adresa: Krupská 38
Kámen položen roku 2011

 

Heinrich Lederer (1875 - 1943)
Adresa: Krupská 346
Kámen položen roku 2011

 

Lisbeth Feldstein (1900 - 1945)
Adresa: Masarykova 400
Kámen položen roku 2011

 

Dr. Bruno Spitzer (1909 - 1942)
Adresa: U Kamenných lázní 339
Kámen položen roku 2011

Grete Schücková (1870 - 1942)                Adolf Kann (1882 - 1942)                 Bedřiška Kannová (1870 - 1942)
   Adresa: Krupská 22
Kameny zmizelých položené v roce 2013

bottom of page