top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Připomenutí 68. výročí vzniku státu Izraele
 

Dne 7.6.2016 jsme si na pozvání velvyslance J.E. Gary Korena připomněli 68. výročí vzniku státu Izrael. Významný den si připomněli též politici, vědci,umělci, podnikatelé a řada představitelů společenského a kulturního života.

Revitalizace zeleně na Židovském hřbitově v Žatci
 

Tak jako každým rokem došlo ve spolupráci s Technickými službami města Žatec k revitalizaci zeleně na židovském hřbitově v Žatci. Technickým službám města Žatec děkujeme a hlavně p.Grežovi , řediteli TSMŽ  za významnou pomoc.

Brigáda přátel v Sobědruhách
 

Ve dnech 29.5.-3.6.2016 se konala brigáda přátel ze  spřátelené židovské obce Drážďany ( Německo)  na židovském hřbitově v Sobědruhách, kde postavili  20 náhrobních kamenů pod dozorem duchovního ŽO pana Tomáše Pulce.

Zároveň proběhla dokumentace panem Huttemaistrem .  Ve středu dne 1.6.2016 bylo přichystáno na obci bohaté občerstvení a předseda ŽO Teplice všem přítomným poděkoval za skvěle odvedenou práci.

Milá návštěva z Izraele
 

Ve dnech 26.5-30.5.2016 nás navštívila naše milá členka Miri Levy - Kadlecová z Izraele..  Miri na lázeňských slavnostech přivítal primátor města  Teplice Jaroslav Kubera a též Charles Olivier Munroe ( dirigent Severočeské filharmonie Teplice, na snímku). Paní Levy se zúčastnila všech akci ŽO Teplice a byla nadšená z činností  naší Obce.

 

Miss Etnikum
 

Dne 28.5.2016 se konal pod záštitou Magistrátu města Chomutova a Výboru pro národnostní menšiny města Chomutova společenský večer, při kterém byla též volba královny krásy Miss etnikum. Vydařená akce dokázala sblížit všechny národnostní menšiny. 

 

Lag ba Omer se povedl

Židovská obec v Teplicích ve spolupráci s Českou Unii Židovské mládeže uspořádala v modlitebně v Lipové ulici odpolední bohoslužbu Mincha. Bohoslužbu vedl chazan FŽO Danny Vaněk a parašu Behar přečetl Zemský rabín K. E. Sidon, později na zahradě ŽO, kde se konala Lag ba-omerová párty všem přítomným vysvětlil smysl tohoto oddílu Tory, který se týká Šabatového roku a jeho nařízení. Pro všechny bylo připraveno bohaté košer občerstvení, které připravoval na grilu čerstvě promovaný doktor filosofických věd UK v Praze Daniel Putík z ČUŽM. Ještě jednou „Mazal tov“ k získanému titulu!

Tovje  

 

Brigáda ČUŽM v Bílině
 

Díky finanční podpoře NFOH se mohlo uskutečnit vyčistění celé plochy Židovského hřbitova v Bílině a staré přístupové cesty, která se v součastné době nepoužívá a využívá se místo ní branka v horní části Městského hřbitova. Brigádníkům z řad České Unie Židovské mládeže se podařilo odstranit náletové dřeviny a postavit pod dozorem duchovního ŽOT Tomáše Pulce šest náhrobních stél. 

Všem účastníkům děkujeme za dobře odvedenou práci.
 

Tovje

 

František Lederer v novinách
 

František Lederer v Sachsische Zeitung


Stahuj zde

Terezínská tryzna
 

Členové Židovské obce Teplice se zúčastnili 15.5.2016 tradiční Terezínské tryzny. Akce se společně zúčastnili  na naše pozvání též žáci ZŠ Bílá cesta.

 

Odpolední bohoslužba s Lauderkama
 

V pondělí 09.05.2016 se konala na ŽOT odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš s chazanem FŽO Danny Vaňkem. Teplický minjan tentokráte doplnili studenti Lauderovy školy, kteří zde jsou na krátkém studijním pobytu.
 

Mazal tov všem.

 

Brigáda studentů Lauderových škol
 

Brigáda studentů Lauderových škol z Prahy na hřbitově v Sobědruhách

 

Hřbitov v Drahonicích
 

Firma Zacharda provedla v těchto dnech vyčištení celého Židovského hřbitova v Drahonicích a odstranění náletových keřů. Poté bylo vyzdviženo ze země cca 20 náhrobních kamenů, některé rozlomené pískovce se podařilo slepit dvousložkovým tmelem za dohledu duchovního ŽOT Tomáše Pulce, který byl přítomen po celou dobu a vše fotograficky zaznamenával. Na podzim tohoto roku proběhne opětovné vysekání prostoru hřbitova a postaveny zbývající náhrobky.

Všem zůčastněným děkujeme za dobře odvedenou práci.

 

Hřbitov Podbořanský Rohozec
 

Ve stejném termínu proběhla revitalizace zeleně a stavění náhrobních kamenů na Židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci. Práce tu však byly mnohem náročnější, protože se nejdříve musely vytahat hromady větví a dalšího dřeva, které tu zanechala předcházející firma, která provedla kácení stromů na ploše hřbitova. Celkem bylo postaveno a slepeno cca 25 náhrobních kamenů. I zde se bude v pracích pokračovat na podzim tohoto roku, celý projekt je financován z grantu NFOH.

Práce provedla firma Zacharda. 

 

Letov
 

Začátkem května 2016 proběhla díky finanční podpoře NFOH revitalizace zeleně a stavění náhrobních kamenů na Starém židovském hřbitově v Letově u Podbořan, kde se podařilo spostavit cca 20 náhrobních stél. Náhrobní kameny byly vztyčeny za dohledu duchovního židovské obce Tomáše Pulce. Druhá část projetu bude zahájena po prázdninách, kdy se znovu vyseká celá plocha hřbitova a bude se pokračovat ve stavění náhrobků. 

 

Práce na zakázku ŽOT provedla firma: Zacharda 

 

Široké Třebčice
 

Díky finanční podpoře NFOH se provedla na Židovském hřbitově v Širokých Třebčicích první fáze jarního úklidu, kde se provedlo vysekání náletové vegetace a postavení cca 25 náhrobních kamenů za dohledu duchovního židovské obce Tomáše Pulce. Druhá část projetu bude zahájena po prázdninách, kdy se znovu vyseká celá plocha hřbitova a bude se pokračovat ve stavění náhrobků. 

 

Práce na zakázku ŽOT provedla firma: Zacharda 

 

bottom of page