top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Setkání v Terezíně
 

V pátek 26.6.2020 se konalo v Terezíně setkáni s členkou ŽO paní Janou Urbanovou, která byla internována se svým otcem v terezínském ghettu od února 1945 do osvobození. V terezínském ghettu vystupovala v roli berušky v dětském divadelním představení Broučci, které se v Terezíně předvádělo v rámci okrašlovací akce během návštěvy zástupců Červeného kříže.

Velice zajímavou besedu doplnil informací o životě ŽO Teplice předseda ŽO pan Michael Lichtenstein . Po přednášce pokračovala prohlídka Terezína průvodcem panem Lukášem Lvem.

Děkujeme Martině Brousilové za organizaci celé akce.

Návštěva z PS Parlamentu ČR

Dne 14.7.2020 navštívil ŽO Teplice poslanec
PS Parlamentu ČR pan Ing. Jan Schiller  se svoji asistentkou Vladislavou Marschallovou, panem Vlastimilem Skálou a radní Magistrátu Teplice paní Věrou Říha . Pan poslanec se živě zajímal o životě ŽO, o současné situaci obce spojené s Covidem-19 a o dalších záležitostech obce.
Děkujeme radní Magistrátu Teplice paní Věře Říha za organizaci tohoto setkání a všem zúčastněným osobám za velice zajímavou diskuzi.
Na fotografii Ing. Jan Schiller, Vlastimil Skála a předseda ŽO Teplice.

Úpravy na židovském hřbitově      v Lounech

Na našem židovském hřbitově v Lounech finišuji letošní práce při provádění úprav . Prosím  všimněte si nové informační skříňky a  též hřbitova, který patří mezi naše nejlépe udržované. Tento hřbitov a obřadní síň bychom rádi představili návštěvníkům v rámci Dnů Evropského židovského dědictví.

Otevření nové Galerie u Radnice  v Žatci

Dne 13.6.2020 byla otevřena v Žatci nová Galerie     U Radnice. Vernisáž výstavy "židé na Žatecku" připravil spolek Žatečtí rodáci . Výstava představuje počátky židovského osídlení,zaniklou Židovskou obec v Žatci, letecký most Žatec -Ekron v roce 1948  a historii židovského hřbitova v Žatci. Po úvodním slově předsedy ŽO Teplice a přestřižením pásky byla výstava zahájena. Výstava potrvá do 31.7.2020.

Spolupráce s vězeňskou službou Nové Sedlo

Ve spolupráci s Vězeňskou službou Nové Sedlo pracoviště Drahonice u Lubence se daří udržovat židovský hřbitov v Drahonicích u Lubence. Tento hřbitov byl letos již revitalizován za finanční pomoci NFOH a ŽO Teplice. Velké poděkování patří ženám, které na hřbitově pravidelně pracují a též vedení věznice za odvedenou práci.
 

Odhalení pamětní desky

Za přítomnosti radní Ůsteckého kraje paní Sachtové, PhDd. Vivienne Soykové Ph.D., předsedy ŽO Teplice pana Michael Lichtensteina a dalších významných hostů byla v Ůstí nad Labem na tzv. Weinmannově vile odhalena pamětní deska, která připoměla mecenášství rodiny Weinmannů.

Úprava kulturní památky Židovský hřbitov v Teplicích

V měsících březen až červen probíhala úprava kulturní památky ŽIdovský hřbitov v Teplicích. Za finanční pomoci NFOH se podařilo opět postavit 20 spadlých náhrobků a byla provedena úprava plochy hřbitova. Poděkování patří panu Vitalyji Makondovi za perfektně odvedenou praci a panu Tomášovi Pulcovi za dohled nad prováděnou opravou.
 

Tamuz

Dne 22.6.2020 se v odpoledních hodinách konala na ŽO v Teplicích odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš Tamuz pod vedením chazana FŽO Danyho Vaňka. Po bohoslužbě následovala přednáška předsedy Chevra Kadiša Chaima Kočího na téma  Chasidští rabíní a jejich dynastie.

Po přednášce následoval společenský podvečer v režii duchovního ŽO Teplice Tomáše Pulce.

Kontrolní den na hřbitově v Postoloprtech

Dne 14.5.2020 byl proveden kontrolní den na hřbitově v Postoloprtech. Po provedeném místním šetření bylo jednání se starostou města Postoloprty a tajemnící města Postoloprty. Byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci s cílem zajistit  co nejlepší stav hřbitova a umožnit přístup obyvatelům k památníku a hrobu Rudoarmějců uložených na tomto hřbitově.,

Kontrolní den na Žateckém hřbitově
 
Dne 14.5.2020 byl  kontrolní den na židovském hřbitově v Žatci. Bylo konstatoiváno, že hřbiotov je velice dobrém stavu a  uzevřená dohody s městem Žatec ohledně revitalizace hřbitova je plněna. Děkujeme paní starostce a senátorce PČR Zdeně Hamouzové za pomoc, která je Židovské oci Teplice městem Žatec poskytována.
Lag baomer

V pondělí dne 11.5.2020 proběhla za přítomnosti vrchního zemského rabína pana K.E.Sidona, chazana FŽO pana Danyho Vaňka, členů Židovské obce Teplice oslava svátku Lag baomer. Bohoslužba proběhla v modlitebně ŽO dle nařízení vlády ČR v ochranných rouškách a dle přesně stanovených pravidel. Po bohoslužbě byla ve Společenském klubu Lag baomerová párty, kde k poslechu tradičně zahrál Martin Krajíček. O občerstvení se postaral mašgiach a duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc.  V těcho nelehkých podmínkách členové ŽO Teplice opětovně prokázali  svoji disciplinou a zájmem silný vztah ke své Obci.

Taglit

Dobrý den,

 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na mezinárodním programu TAGLIT i v roce 2020. Jedná se o program pro mladé židy ve věku 18 – 26 let.

Letos bude opět organizována i mezinárodní skupina pro osoby od 27 do 32 let.

 

Taglit je jedinečná příležitost, jak se podívat do Izraele, seznámit se s místní kulturou a potkat se s dalšími mladými členy mezinárodní židovské komunity. Přidejte se k nám a objevte Izrael.

Datum pro Československou skupinu je 16.8.2020 až 26.8.2020. Pro účast na programu se stačí přihlásit na webových stránkách https://www.birthrightisrael.com a my se Vám ozveme s dalšími informacemi. Navštivte také oficiální Instagram a YouTube kanál.

 

Těšíme se na Vás,

 

Matěj Kotrba

matej.kotrba@fzo.cz

+420608613352

Ko-ordinátor Taglit pro ČR

FŽO

Maiselova 18, 110 00

Purim 

V út. 10. 03. 2020 se od 16:30 hod. konalo v modlitebně ŽOT Purim na obci s odpolední bohoslužbou Mincha vedenou chazanem FŽO Danny Vaňkem a sváteční čtení svitku Megilat Ester + večerní bohoslužba Maariv. Poté bude následoval
Purimový raut v klubu ŽO. K dobré náladě zahrál a zazpíval Michael Diego
Bransburg.  
Přesto, že v současné době se naše společnost potýká s koronavirem, byl náš Purim veselý a přítomní se ve Společenském klubu  baviil dlouho do večerních hodin.

Děkujeme všem přítomným za účast a našim děvčatům za skvěle připravený raut.

Beseda na téma "Chasidští rabíni a jejich dynastie"
 
V pondělí dne 17. 02.2020 od 17:00 hod. se konala v klubu ŽOT beseda s předsedou Chevra Kadiša Praha ČR Chaimem Kočím na téma: Chasidští rabíni a jejich dynastie – tentokráte chasidut Chabad. Cyklus přednášek Chaima Kočího bude pokračovat v průběhu celého roku 2020.
Mincha a Seder

V pondělí dne 10. 02. 2020 od 16:30 hod. se konala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha + večerní bohoslužba Maariv s chazanem Danny Vaňkem poté následoval v klubu ŽOT tradiční tubišvatový seder. Tradičním sederem nás provedl Dany Vaněk. Zaplněný klub se nejenom poučil, ale příjemné společné posezení trvalo do pozdních večerních hodin.

Letní tábor Machanejnu
 

Pojďte s námi strávit neopakovatelné léto v blízkosti řeky Sázavy v tábořišti Čmelák, čeká Vás jedinečný zážitek, na který se nezapomíná! I letos se můžete těšit na spoustu přátel, zážitků, výletů, koupání, venkovních her a zábavných aktivit, ze kterých si vybere opravdu každý. Pro toto léto jsme zvolili téma Strom Poznání, které bude předlohou pro bohatý program, na němž již pilně pracují naši Madrichové.
Registrovat se můžete již nyní na stránce bit.do/Machanejnu.
Tábor je vhodný pro děti a mládež od 7 (Po ukončení první třídy) do 15 let, cena za jednoho účastníka činí 3000 kč. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420737413323 nebo na emailu benjamin.hess@fzo.cz či jakub.kuth@gmail.com
Těší se na Vás Jakub, Ben a Vaši Madrichové

16 výročí úmrtí Chaima Šlomo ben Zalman

V pátek 31.1.2020 si členové Chevra Kadiša pánové Tomáš Pulc a Vitalij Makonda spolu s předsedou ŽO Teplice panem Michaelem Lichtensteinem
připomněli šestnácté výročí úmrtí Chaima Šlomo ben Zalmana ( Chaim Klein 1919-2004), který zemřel 5-tého švatu, který připadl na tento den. U hrobu
se členové pomodlili El male rachamim za zesnulého.

Kéž je jeho vzpomínka nám požehnáním.

bottom of page