top of page

Objednávkový formulář / Bestellformular für Besucher / Order form for visitors

Objednávkový formulář pro návštěvníky akce "600 let Židů v Teplicích" / Bestellformular für Besucher der Veranstaltung "600 Jahre Juden in Teplitz" / Order form for visitors of the “600 Years of Jews in Teplice” event.

Prosíme o vyplnění následujího formuláře v případě, že se chcete zúčastnit. / Wir bitten um Ausfüllen des nachfolgenden Formulars, falls Sie teilnehmen möchten. / Please fill in the form in case you want to attend.

 

V případě, že se chcete zúčastnit koncertu (19.6.) či šabatové večeře (20.6.), prosím vyplňte kolik osob se zůčastní. / Falls Sie an einem Konzert oder Sabbat-Abendessen teilnehmen möchten, geben Sie bitte die Anzahl der teilnehmenden Personen an. / In case you want to attend the concert or the Sabbath dinner, please indicate the number of people attending.

 

Cena koncertu (19. 6.) je 260,- CZK / Preis je Konzert 260,- CZK / The concert is 260,- CZK

 

Cena šabatové večeře (20. 6.) je 100,- CZK / Preis des Sabbat-Abendessens 100,- CZK / The Sabbath dinner is 100,- CZK

 

Peníze prosím zašlete na: / Zahlen Sie bitte auf folgendes Konto: / Please send payment to:

 

Bankovní poplatky hradí plátce. / Bankgebühren bezahlt zahler. / Bank charges are paid by payer.

 

ČÍSLO ÚČTU / KONTONUMMER / ACCOUNT NUMBER: 2031322001/5500

IBAN: CZ2355000000002031322001

SWIFT: RZBCCZPP

 

Adresa banky / Bankadresse / Bank address:

Hvězdová 1716/2B

147 78 PRAHA 4

 

Do informací pro příjemce prosím zadejte: Jméno, příjmení, adresa odesílatele / Als Information für den Empfänger geben Sie bitte an: Vorname, Zuname, Adresse des Absenders / Please include the following information: name, surname, address of sender.

 

Po obdržení platby Vám bude poslán potvrzovací email. / Nach Erhalt der Zahlung bekommen Sie per E-Mail eine Bestätigung. / After receipt of payment you will be sent a confirmation e-mail.

 

Jedná se o transparentní účet Židovské obce Teplice. / Es handelt sich um ein transparentes Konto der Jüdischen Gemeinde Teplice. / This is the group account of the Jewish community of Teplice.

 

bottom of page