top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Odhalení pamětní desky v Chomutově
 

V úterý 13. listopadu tuto mrazivou dějinnou kapitolu připomnělo pietní shromáždění, jehož součástí bylo odhalení pamětní desky na nově vybudovaného památníku. Stojí na rohu ulic Mostecká a Karla Buriana.

Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/

 

Celá zopráva zde

Kontrolní den na židovském hřbitově v Žatci

Fotoreportáž z kontrolního dne na židovském hřbitově v Žatci.  

Fotoreportáž z žatecké synagogy

FOTOREPORTÁŽ z žatecké synagogy, kde se 8.11. uskutečnila pietní vzpomínka 80. výročí událostí Křišťálové noci - pogromu, který se odehrál v Německu, Čechách a též zasáhl tehdy i synagogu v Žatci. Při této příležitosti byli Václav Širc a Marie Kelnerová in memoriam oceněni titulem Spravedlivý mezi národy. Akce se zúčastnila řada významných hostí, mj. J.E. velvyslanec státu Izrael Daniel Meron s chotí řada dalších velvyslanců v ČR, hejtman ÚK
Oldřich Bubeníček, senátorka a starostka města Žatec Zdeňka Hamouzová, ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek, místopředseda Federace židovských
obcí ČR a předseda ŽOP Teplice Michael Lichtenstein a řada dalších. Duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc  přednesl modlitbu za zemřelé El male rachamim. Děkujeme Spolku Žateckých rodáků v čele s Otou Loblem, Petrovi Šimáčkovi,Gabrielen Beckové, Danielovi Černému a řadě dalších, za zvláště
vydařenou pietní akci. 
ŽO Teplice

Pietní shromáždění na teplickém židovském hřbitově
 

Ve čtvrtek 4. října se na židovském hřbitově v Teplicích konalo pietní shromáždění. Židovská obec  a občanské sdružení Kovčeg-Archa objevily vloni v
únoru na novém židovském hřbitově hroby sovětských zajatců z let 1942- 1943.
Díky jejich úsilí a za pomoci památkové péče Ministerstva obrany Ruské federace, velvyslanectví RF v České republice a dalších organizací i jednotlivců mají nyní sovětští vojáci jména, hodnosti a důstojné místo odpočinku. Historii i odkaz pro současnost připomněli při této příležitosti aktéři obou organizací Michael Lichtenstein, předseda Židovské obce Teplice
a Anatolij Orlov, předseda občanského sdružení Kovčeg-Archa.

Hřbitov v Mašťově

Jeden z významných hřbitovů ŽO Teplice se nachází na území obce Mašťov.  V roce 2019 chceme ve spolupráci s ESJF zahájit obnovu ohradní zdi
a pokračovat ve stavbě popadaných náhrobků součástí prací bude též revitalizace zeleně a náletových dřevin.   

 

Liběšický hřbitov

Hřbitov v Liběšicích, který byl v minulosti ve vlastnictví ŽO Teplice a následně darován FŽO, roste do krásy. Díky projektu  FŽO v NFOH jsou náhrobky postupně rekonstruovány a hřbitov se stále více stává
vzpomínkou na  židovskou minulost obce Liběšice.   

Hřbitov v Liběšicích - Dubčanech
 

V Liběšicích - Dubčanech nám roste do krásy jeden  ze hřbitovů, který jsme v minulosti neprávem opomíjeli. Hřbitov byl kompletně vyčištěn, postavena řada
náhrobních stél a  nyní se pracuje na jeho uzavření . Součástí vstupu na hřbitov bude nová vstupní brána. Hřbitov byl v minulosti využíván jako místní skládka a doufáme, že uzavřením hřbitova budou aktivity místních "taky" občanů ukončeny.
Poděkování patří Tomášovi Pulcovi, firmě Zacharda  a též Nadačnímu fondu obětem holocaustu za financování projektu.

Rozloučení s panem Moše Váňou

Ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice č.1 letošního roku jsme na titulní stránce blahopřáli výrobci košer vína v Chrámcích panu Moše Váňovi k jeho 45 narozeninám. Bohužel osud tomu chtěl, že Moše nás dne 26.10.2018 opustil.
Ztratili jsme výborného kamaráda a rodina otce dvou malých dětí.

Zichronam livracha!

Kameny zmizelých v Duchcově
 

Dne 26.řijna 2018 jsme položili v Duchcově dva Kameny zmizelých před domem rodiny Zentnerových v ulici Tyršova. Pietního aktu se zúčastnili potomci Wilhelma a Gertrudy Zentnerových z Německa a Izraele.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci ŽO Teplice a starosta města Duchcova.
Duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc přednesl za zemřelé modlitbu El male
rachamim..

Návštěva pana velvyslance J.E. Daniela Merona na Výstavě "Žili mezi námi"
 

Dne 29. října.2018 navštívil výstavu Žili mezi námi- Židé na Mostecku velvyslanec státu Izrael J.E. Daniel Meron, který si výstavu nejenom prohlédl, ale  živě se zajímal současnou židovskou komunitu. J.E. Daniela Merona přivítal v mosteckém muzeu zástupci Židovské obce Teplice , ředitel Oblastního muzea Most pan Soukup a kurátorka výstavy Eva Hladká.
Velvyslanec státu Izrael přislíbil návštěvu Židovské obce Teplice.
Foto: Tomáš Pulc

Výstava "Žili mezi námi aneb Židé na Mostecku"

V mosteckém muzeu proběhla slavnostní vernisáž výstavy "Žili mezi námi aneb Židé na Mostecku". Výstava se uskutečnila k příležitosti 80. výročí vypálení mostecké synagogy při křišťálové noci.

 

Stáhnout dokument zde 

Pietní shromáždění na židovském hřbitově

Ve čtvrtek 4. října se na židovském hřbitově v Teplicích konalo pietní shromáždění. Židovská obec a občanské sdružení Kovčeg-Archa objevily vloni v únoru na novém židovském hřbitově hroby sovětských zajatců z let 1942- 1943. Díky jejich úsilí a za pomoci památkové péče Ministerstva obrany Ruské federace, velvyslanectví RF v České republice a dalších organizací i jednotlivců má nyní 21 sovětských vojáků jména, hodnosti a důstojné místo odpočinku. Historii i odkaz pro současnost, kdy se v Evropě znovu vzmáhá intolerance vůči jiným národům, připomněli při této příležitosti aktéři obou organizací Michael Lichtenstein, předseda Židovské obce Teplice a Anatolij Orlov, předseda občanského sdružení Kovčeg-Archa.

Sukot

Ve čtvrtek 27.09.2018 modlitebně ŽO proběhla odpolední bohoslužba Mincha na chol hamoed Sukot s chazanem Danny Vaňkem - poté následovalo tradiční posezení s vrchním pražským rabínem Davidem Peterem. V nové Suce k poslechu
zahrál PhDr. Martin Krajíček (leader skupiny Schodiště) pár židovských a jidiš písniček. Mnoho významných hostů, kde nechyběl např. tajemník FŽO, se do nočních hodin velmi dobře bavilo a všichni se opět těšíme na další společné posezení.

Jom Kipur
 

V Út. 18. 09. 2018 od 19:00 hod.proběhla v modlitebně ŽO Kol nidrej a Erev
Jom kipur s chazanem FŽO Danny Vaňkem.

Zdroj: Teplický deník

Stavění suky

Ve Čt. 20. 09. 2018 od 17:30 hod. proběhlo stavění suky na dvoře za obcí v Lipové 333/25 . Suku, kterou navrhl duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc ,
postavili  členové ŽO Teplice. Děkujeme též studentům z průmyslové školy strojní v Teplicích s prof. Vítkem Pokorným za kvalitně odvedenou práci při provedení nátěru Suky před vlastním postavením.

 

Roš hašana

V Ne. 09. 09. 2018 od 19:00 hod.  proběhl v modlitebně ŽO Erev Roš hašana s chazanem FŽO Danny Vaňkem.

Roš hašana

V Ne. 09. 09. 2018 od 19:00 hod.  proběhl v modlitebně ŽO Erev Roš hašana s chazanem FŽO Danny Vaňkem.

Výstava "Je minulost stále živá?"
 

 Ve Čt. 20.09.2018 od 16:30 ve Společenském klubu  proběhla Vernisáž výstavy z XXI. Ročníku výtvarné soutěže  Památníku Terezín  pod názvem "Je
minulost stále živá ?"
Kurátor výstavy Pavel Straka seznámil návštěvníky vernisáže s historií výstavy  a způsobem jakým je výstava Památníku Terezín každoročně realizována.

Výstava "Je minulost stále živá?"
 

 Ve Čt. 20.09.2018 od 16:30 ve Společenském klubu  proběhla Vernisáž výstavy z XXI. Ročníku výtvarné soutěže  Památníku Terezín  pod názvem "Je
minulost stále živá ?"
Kurátor výstavy Pavel Straka seznámil návštěvníky vernisáže s historií výstavy  a způsobem jakým je výstava Památníku Terezín každoročně realizována.

bottom of page