Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály

press to zoom

press to zoom
1/1
Odhalení pamětní desky v Chomutově
 

V úterý 13. listopadu tuto mrazivou dějinnou kapitolu připomnělo pietní shromáždění, jehož součástí bylo odhalení pamětní desky na nově vybudovaného památníku. Stojí na rohu ulic Mostecká a Karla Buriana.

Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/

 

Celá zopráva zde

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Kontrolní den na židovském hřbitově v Žatci

Fotoreportáž z kontrolního dne na židovském hřbitově v Žatci.  

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
Fotoreportáž z žatecké synagogy

FOTOREPORTÁŽ z žatecké synagogy, kde se 8.11. uskutečnila pietní vzpomínka 80. výročí událostí Křišťálové noci - pogromu, který se odehrál v Německu, Čechách a též zasáhl tehdy i synagogu v Žatci. Při této příležitosti byli Václav Širc a Marie Kelnerová in memoriam oceněni titulem Spravedlivý mezi národy. Akce se zúčastnila řada významných hostí, mj. J.E. velvyslanec státu Izrael Daniel Meron s chotí řada dalších velvyslanců v ČR, hejtman ÚK
Oldřich Bubeníček, senátorka a starostka města Žatec Zdeňka Hamouzová, ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek, místopředseda Federace židovských
obcí ČR a předseda ŽOP Teplice Michael Lichtenstein a řada dalších. Duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc  přednesl modlitbu za zemřelé El male rachamim. Děkujeme Spolku Žateckých rodáků v čele s Otou Loblem, Petrovi Šimáčkovi,Gabrielen Beckové, Danielovi Černému a řadě dalších, za zvláště
vydařenou pietní akci. 
ŽO Teplice

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Pietní shromáždění na teplickém židovském hřbitově
 

Ve čtvrtek 4. října se na židovském hřbitově v Teplicích konalo pietní shromáždění. Židovská obec  a občanské sdružení Kovčeg-Archa objevily vloni v
únoru na novém židovském hřbitově hroby sovětských zajatců z let 1942- 1943.
Díky jejich úsilí a za pomoci památkové péče Ministerstva obrany Ruské federace, velvyslanectví RF v České republice a dalších organizací i jednotlivců mají nyní sovětští vojáci jména, hodnosti a důstojné místo odpočinku. Historii i odkaz pro současnost připomněli při této příležitosti aktéři obou organizací Michael Lichtenstein, předseda Židovské obce Teplice
a Anatolij Orlov, předseda občanského sdružení Kovčeg-Archa.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
Hřbitov v Mašťově

Jeden z významných hřbitovů ŽO Teplice se nachází na území obce Mašťov.  V roce 2019 chceme ve spolupráci s ESJF zahájit obnovu ohradní zdi
a pokračovat ve stavbě popadaných náhrobků součástí prací bude též revitalizace zeleně a náletových dřevin.   

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Liběšický hřbitov

Hřbitov v Liběšicích, který byl v minulosti ve vlastnictví ŽO Teplice a následně darován FŽO, roste do krásy. Díky projektu  FŽO v NFOH jsou náhrobky postupně rekonstruovány a hřbitov se stále více stává
vzpomínkou na  židovskou minulost obce Liběšice.   

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Hřbitov v Liběšicích - Dubčanech
 

V Liběšicích - Dubčanech nám roste do krásy jeden  ze hřbitovů, který jsme v minulosti neprávem opomíjeli. Hřbitov byl kompletně vyčištěn, postavena řada
náhrobních stél a  nyní se pracuje na jeho uzavření . Součástí vstupu na hřbitov bude nová vstupní brána. Hřbitov byl v minulosti využíván jako místní skládka a doufáme, že uzavřením hřbitova budou aktivity místních "taky" občanů ukončeny.
Poděkování patří Tomášovi Pulcovi, firmě Zacharda  a též Nadačnímu fondu obětem holocaustu za financování projektu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
Rozloučení s panem Moše Váňou

Ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice č.1 letošního roku jsme na titulní stránce blahopřáli výrobci košer vína v Chrámcích panu Moše Váňovi k jeho 45 narozeninám. Bohužel osud tomu chtěl, že Moše nás dne 26.10.2018 opustil.
Ztratili jsme výborného kamaráda a rodina otce dvou malých dětí.

Zichronam livracha!

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Kameny zmizelých v Duchcově
 

Dne 26.řijna 2018 jsme položili v Duchcově dva Kameny zmizelých před domem rodiny Zentnerových v ulici Tyršova. Pietního aktu se zúčastnili potomci Wilhelma a Gertrudy Zentnerových z Německa a Izraele.
Pietního aktu se zúčastnili zástupci ŽO Teplice a starosta města Duchcova.
Duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc přednesl za zemřelé modlitbu El male
rachamim..

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Návštěva pana velvyslance J.E. Daniela Merona na Výstavě "Žili mezi námi"
 

Dne 29. října.2018 navštívil výstavu Žili mezi námi- Židé na Mostecku velvyslanec státu Izrael J.E. Daniel Meron, který si výstavu nejenom prohlédl, ale  živě se zajímal současnou židovskou komunitu. J.E. Daniela Merona přivítal v mosteckém muzeu zástupci Židovské obce Teplice , ředitel Oblastního muzea Most pan Soukup a kurátorka výstavy Eva Hladká.
Velvyslanec státu Izrael přislíbil návštěvu Židovské obce Teplice.
Foto: Tomáš Pulc

press to zoom

press to zoom
1/1
Výstava "Žili mezi námi aneb Židé na Mostecku"

V mosteckém muzeu proběhla slavnostní vernisáž výstavy "Žili mezi námi aneb Židé na Mostecku". Výstava se uskutečnila k příležitosti 80. výročí vypálení mostecké synagogy při křišťálové noci.

 

Stáhnout dokument zde 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Pietní shromáždění na židovském hřbitově

Ve čtvrtek 4. října se na židovském hřbitově v Teplicích konalo pietní shromáždění. Židovská obec a občanské sdružení Kovčeg-Archa objevily vloni v únoru na novém židovském hřbitově hroby sovětských zajatců z let 1942- 1943. Díky jejich úsilí a za pomoci památkové péče Ministerstva obrany Ruské federace, velvyslanectví RF v České republice a dalších organizací i jednotlivců má nyní 21 sovětských vojáků jména, hodnosti a důstojné místo odpočinku. Historii i odkaz pro současnost, kdy se v Evropě znovu vzmáhá intolerance vůči jiným národům, připomněli při této příležitosti aktéři obou organizací Michael Lichtenstein, předseda Židovské obce Teplice a Anatolij Orlov, předseda občanského sdružení Kovčeg-Archa.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20
Sukot

Ve čtvrtek 27.09.2018 modlitebně ŽO proběhla odpolední bohoslužba Mincha na chol hamoed Sukot s chazanem Danny Vaňkem - poté následovalo tradiční posezení s vrchním pražským rabínem Davidem Peterem. V nové Suce k poslechu
zahrál PhDr. Martin Krajíček (leader skupiny Schodiště) pár židovských a jidiš písniček. Mnoho významných hostů, kde nechyběl např. tajemník FŽO, se do nočních hodin velmi dobře bavilo a všichni se opět těšíme na další společné posezení.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Jom Kipur
 

V Út. 18. 09. 2018 od 19:00 hod.proběhla v modlitebně ŽO Kol nidrej a Erev
Jom kipur s chazanem FŽO Danny Vaňkem.

Zdroj: Teplický deník

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Stavění suky

Ve Čt. 20. 09. 2018 od 17:30 hod. proběhlo stavění suky na dvoře za obcí v Lipové 333/25 . Suku, kterou navrhl duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc ,
postavili  členové ŽO Teplice. Děkujeme též studentům z průmyslové školy strojní v Teplicích s prof. Vítkem Pokorným za kvalitně odvedenou práci při provedení nátěru Suky před vlastním postavením.

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Roš hašana

V Ne. 09. 09. 2018 od 19:00 hod.  proběhl v modlitebně ŽO Erev Roš hašana s chazanem FŽO Danny Vaňkem.

Roš hašana

V Ne. 09. 09. 2018 od 19:00 hod.  proběhl v modlitebně ŽO Erev Roš hašana s chazanem FŽO Danny Vaňkem.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9
Výstava "Je minulost stále živá?"
 

 Ve Čt. 20.09.2018 od 16:30 ve Společenském klubu  proběhla Vernisáž výstavy z XXI. Ročníku výtvarné soutěže  Památníku Terezín  pod názvem "Je
minulost stále živá ?"
Kurátor výstavy Pavel Straka seznámil návštěvníky vernisáže s historií výstavy  a způsobem jakým je výstava Památníku Terezín každoročně realizována.

Výstava "Je minulost stále živá?"
 

 Ve Čt. 20.09.2018 od 16:30 ve Společenském klubu  proběhla Vernisáž výstavy z XXI. Ročníku výtvarné soutěže  Památníku Terezín  pod názvem "Je
minulost stále živá ?"
Kurátor výstavy Pavel Straka seznámil návštěvníky vernisáže s historií výstavy  a způsobem jakým je výstava Památníku Terezín každoročně realizována.