top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Den Památky obětem holocaustu v Lounech

Den Památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Lounech.

Celý článek zde

Den Památky obětí holocaustu

V úterý v dopoledních hodinách dne 28.1.2020 se konalo vzpomínkové setkání při příležitosti Dne Památky obětí holocaustu a předcházení zločinům
proti lidskosti v Teplicích v Lipové ulici. Pietního shromáždění se zúčastnili představitelé  místní samosprávy v čele s primátorem města
Teplice panem Hynkem Hanzou, náměstkem primátora města Teplice Jířím Štáblem, starostou města Dubí Petrem Pípalem, předsedou VNM ÚK Pavlem Vodseďálkem a dalšími představiteli Ústeckého regionu. Přítomné přivítal předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein , následně následovali projevy přítomných představitelů měst a obcí ústeckého regionu. Státní hymna České
republiky  zazněla v podání dětského pěveckého souboru   "Poupata" pod vedením Jany Ptáčkové.   Při příležitosti pietního shromáždění byly vzpomenuty zásluhy nedávno zesnulého senátora za Teplice pana Jaroslava Kubery. Modlitbu za zemřelé přednesl člen Chevra Kadiša  pan Vitalij Makonda. Všem zúčastněným děkujeme za účast na pietním shromáždění.

Michael Lichtenstein - předseda ŽO Teplice     

Seminář pro ZŠ a SŠ Ústeckého kraje

V uterý 22.1.2020 proběhl v Ústí nad Labem seminář pro ZŠ a SŠ Ústeckého regionu, který zorganizoval Dům kultury Ústí nad Labem, ŽO Ústí nad Labem      a Židovská obce Teplice ke dni Památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. 800 studenů a žáků velice pozorně vyslechlo poutavé vyprávění pana Tomana Brod  jednoho z posledních "přeživších", vrchního zemského rabína pana K.E.Sidona, tajemníka FŽO Tomáše Krause                   a předsedů ŽO Ústí nad Labem A.Ťupkové                  a  ŽO Teplice Michaela Lichtensteina. 

Hakamat ha-maceva

V úpondělí 30.12.2019 na osmý den svátku Chanuka se konala na novém židovském hřbitově v Teplicích Hakamat ha-maceva ( odhalení náhrobního kamene Františka Lerderera při jeho prvním jahrzeitu). Rádi bychom poděkovali všem kteří na náhrobní kámen přispěli. Po obřadu Hakamat ha -maceva se konal na židovské obci vzpomínkové odpoledne na povznesení duše zemřelého.

Kéž je jeho duše pojata do svazku živých.

Chanuka
 

V neděli dne 29.12.2019 se konala na ŽO v Teplicích tradiční chanuková party pod patronátem vrchního zemského rabína K. E. Sidona. Chanukové oslavy se zúčastnilo mnoho významných osobností, mezi kterými nechyběli předseda spolku Chevra Kadiša pan Chaim Kočí, chazan FŽO Daniel Vaněk a řada dalších. Více se dočtete v novém čtvrtletníku Posel ŽO Teplice.

Chanuka Sameach.

Kontrolní den na hřbitově v Mašťově

Fotodokumentace z prosincového kontrolního dne v roce 2019 na židovském hřbitově v Mašťově.

Kontrolní den na hřbitově v Měcholupech
 

V prosinci proběhl kontrolní den na židovském hřbitově v Měcholupech u Žatce.

Kontrolní den na hřbitově v Podbořanech
 

Fotodokumentace z kontrolního dne v prosinci 2019 na židovském hřbitově v Podbořanech ( Letov). Kontrolního dne se za ŽO Teplice zúčastnili členové Chevra Kadiša pan Tomáš Pulc a Vitalij Makonda. Práce na židovském hřbitově byly provedeny v letošním roce spolkem Omnium.

Pietní akce v žatecké synagoze
 

Ve čtvrtek 7.11.2019 se konala v žatecké synagoze pietní akce k připomenutí „ křišťálové noci.“. Akce se zúčastnil velvyslanec státu Izrael J. E .Daniel Meron, zástupci ŽO Teplice duchovní ŽO pan Tomáš Pulc a chazan Daniel Vaněk, členka představenstva ŽO paní Ing. arch. Gabriela Becková.
 

Děkujeme městu Žatec v čele s primátorkou a senátorkou paní Zdence Hamousové a  vedení Žateckých rodáků za uspořádání  této pietní akce.

Chol hamoed  Sukot
 

Dne 17.10.2019 s konala tradiční bohoslužba Mincha na Chol hamoed  Sukot s vrchním zemským rabínem K.E.Sidonem  a s chazanem Dany Vaňkem v modlitebně ŽO Teplice. Poté se konalo posezení v Suce s grilováním a s poslechem židovských písní v podání Martina Krajíčka. Všem sponzorům
děkujeme.  Více se dočtete ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice č.4/2019.

Spolek na obnovu židovských památek
 

Dovolujeme si vás upozornit na zajímavou výstavu Osudy židovských rodin na Lounsku, která se koná až do 15. září v Oblastním muzeu Louny.Zakoupením této krásné ručně vyrobené pamětní medaile k naší výstavě podpoříte náš spolek. K dostání na pokladně muzea Louny za 100,- Kč.Medaile zpracovaly výtvarnice z neziskové organizace Pražské volnočasové a umělecké centrum.Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem, prosíme o předání nabídky.

 

Předem děkujeme.
Ivo Kraus
Spolek na obnovu židovských památek

 

http://spolek-zidovske-pamatky.hys.cz/

 

Pozvánka na Teplický cimes 2019
 

Vážení,

za spolek Ulpan Teplice si Vás dovoluji pozvat na

9. ročník festivalu Teplický cimes 2019 – DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY.

 

Se srdečným pozdravem

Robert Appel – předseda spolku Ulpan Teplice

 

Pozvánka na Šabatový projekt

Dobrý den,

srdečně zveme vaše členy na šabatový projekt, který se uskuteční v Praze ve dnech 14. - 16. 11. Jedná se  o akci, která se v tento šabat uskuteční ve více než 1.500 městech na celém světě . Více informací najdete v příloze. Přihlásit se na některou z akcí nebo celý program je možné


zde: http://bit.ly/theshabbosprojectprague

Více o projektu se dozvíte tady: https://www.theshabbosproject.org/

 

Budeme se těšit!

 

S pozdravem Elise Peter Apelbaum, Marta Malá a Irena Němcová

 

Roš hašana a Jom Kipur
 

Roš hašena a Jom Kipur na Teplické židovské obci

 

Stavění Suky
 

 Ve čtvrtek 10.10.2019 jsme se sešli na dvoře ŽO v Teplicích ke splnění Micvy stavění Suky. Všem, kteří přiložili ruku k dílu a přišli splnit Micvu děkujeme.    
 

Návštěva z Poslanecké sněmovny
 

Dne 20.9.2019 navštívil ŽO Teplice poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR  pan Bc.  Jaroslav Bžoch, který se seznámil s historií a současnou židovskou komunitou žijící v SZ Čechách. 

Pan Bžoch poděkoval za aktivity, které komunita žijící na tomto území zajišťuje a popřál nám mnoho úspěchů v Novém roce 5780.

bottom of page