top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Návštěva pana Michala Horáčka
 

Dne 22.2.2017 navštívil Židovskou obec Teplice kandidát na prezidenta ČR pan Michal Horáček. V krátké diskuzi s vedením ŽO Teplice představil svoji kandidaturu na prezidenta ČR. Předseda ŽO Teplice pan Oldřich Látal předal panu Horáčkovi knihu „ 600 let příchodu Židů do Teplic“ a poděkoval za pomoc při obnově židovského hřbitova v Roudnice nad Labem.

Tubišvat
 

Dne 12.2.2017 se konala na Židovské obci v Teplicích Tubišvatová oslava. Na letošní Tubišvat přijal pozvání vrchní zemský rabín pan K.E.Sidon a chazan FŽO Dany Vaněk. 
Na úvod oslavy nového roku stromů byl zasazen na zahradě v Lipové ulici strom (třešeň okrasná Sakura) . PO zasazení se všichni odebrali do Společenského klubu ŽO, kde proběhl Tubišvatový seder s výkladem rabiho Sidona. Pro všechny bylo přichystáno 15 druhů ovoce a zelin. Na závěr proběhla večerní bohoslužba Maariv za přítomnosti teplického minjanu. 

Uctění památky obětem holocaustu v médiích
 

O uctění památky obětem holocaustu, si můžete přečíst i na stránkách Teplického deníku.

​ČTI ZDE

Uctění památky obětem holocaustu
 

Dne 30.1.2017  v dopoledních hodinách za mrazivého počasí se sešla Židovská obec v Teplicích a zástupci místní samosprávy Ústeckého regionu, měst a obcí a dalších společenských organizací našeho regionu, k  uctění památky obětem holocaustu. Den památky obětí holocaustu se každoročně připomíná dne 27.1  k připomenutí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim - Birkenau. Letošního pietního aktu se zúčastnilo velké množství občanů města Teplic, žáků a studentů teplických škol. U Památníku zazněla státní hymna v podání dětského pěveckého souboru Poupata pod vedením Jany Ptáčkové a modlitba za oběti Šoa  El male rachamim v podání chazana FŽO Danyho Vaňka.

Chanuka
 

Dne 28.12.2016 jsme oslavili svátek Chanuka. Součástí chanukových oslav byla odpolední bohoslužba Mincha, kterou vedl chazan FŽO Daniel Vaněk. Poté zapálil páté chanukové světlo vrchní zemský rabín pan K.E.Sidon. Ve Společenském klubu následovalo společné posezení zpestřené doprovodnou hudbou a bohatým prostřeným stolem. 

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
Vernisáž výstavy Židé v Teplicích
 

Vernisáž výstavy velkoformátových barevných fotografií autorské dvojice Tomáš Pulc a Luboš Kraus nazvaná „Židé v Teplicích“ s podtitulem „kteří přežili Holocaust“ se konala ve středu 09.11.2016 v klubu ŽO v Lipové ul. čp. 333/25. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda ŽOT Oldřich Látal a potom krátce promluvil o vzniku výstavy jeden ze spoluautorů Tomáš Pulc. Výstava vypráví příběh o záchraněných Židech, který se udál v nedávné době, kousek od našich domovů. Vypovědět a zachytit všechny hrůzy, které museli naši souvěrci prožít v období Šoa se nedá, ale to stejně nebyl záměr naší výstavy. Záměrem výstavy bylo si připomenou tváře těch  kteří to přežili a volili život, a dali vzniknout druhé generaci přeživších. Fotografie zachycují především první generaci v jejich přirozeném prostředí, někdy se svými blízkými a v různých situacích. Výstava není nijak rozsáhlá neboť, vznikla tak říkajíc za pět minut dvanáct, velká část našich členů nás již opustila a toto byla jedna z posledních možností jak zachytit jejich portréty. Výstavu bychom do budoucna rádi doplnili o krátký komentář k jednotlivým fotografiím, kde by byl popsán v krátkosti jejich osud za války a po válce. Tímto by fotografie získali na větší vypovídající hodnotě. Závěrem bych rád poděkoval našemu sponzoru.

Výstava vznikla díky velkorysé finanční podpoře Nadačního fondu obětem Holocaustu.

Tovje

Nadace Brucke / Mosty v Teplicích 

Naši Židovskou obec v Teplicích navštívila dne 14.11.2016 německá soukromá Nadace Brucke / Mosty, založená v roce 1997 v Drážďanech fungující jako nezisková obecně prospěšná organizace s cílem podporovat a rozvíjet spolupráci s Českou republikou a s dalšími státy střední a východní Evropy. V tomto smyslu vyvíjíme projekty, ve kterých stojí v popředí společné prožitky lidí různých kultůr.

Spolek Brucke / Mosty v rámci travel workshopu se zajímá a mapuje spolu s dalšími organizacemi antisemitismus, antimuslimismus, antiromaismus a další anti projevy proti spoluobčanům jiného kulturně náboženského vyznání a jiných sociálních odlišností. Sice se dlouhodobě na veřejnosti mluví o multikulturním prostředí nejenom ve střední Evropě, ale praxe je jiná, což v nedávné době odhalily migrační vlny, které okrajově zasáhly i Českou republiku. Na druhé straně v Sasku se vzedmuli krajně pravicové strany proti imigrantům V Čechách se tohoto tématu chytly některé menší strany které kandidovaly v letošním roce  do Krajskských voleb.

Workshop byl letos proběhl ve dnech 11. – 13.11.2016 v Drážďanech a 14: - 15.11.2016 v severočeském lázeňském městě Teplicích. Teplice nebyly vybrány náhodou, je to město s úzkými vazbami na Drážďany, ať už je to spolupráce Židovské obce v Teplicích s Drážďanskou židovskou obcí, tak i další.

Na Židovské obci v Teplicích je přivítal předseda ŽOT Oldřich Látal a duchovní ŽOT Tomáš Pulc, na úvod workshopu se cca 15 účastníků seznámilo s novodobou historií naší židovské obce a v rámci besedy sa diskutovalo o soužití naší komunity s většinovou společností a s arabskou klientelou místních lázní. Na závěr si všichni mohly prohlédnout naši modlitebnu jenž je jedinou modlitebnou v Ústeckém kraji, která se řídí podle tradičního aškenázského ritu.

Duchovní ŽOT

15.výročí znovu zasvěcení Nové synagogy v Drážďanech

16.11.2016 si Drážďanská židovská obec 
připomněla 15.výročí znovu zasvěcení Nové synagogy v Drážďanech. Na toto 
akci přijali pozvání též zástupci ŽO Teplice. 

bottom of page