top of page
Nejnovějši události, které se udály

Aktuality Židovské obce Teplice

 

Setkání rodáků a přátel Obcí Čeradice a Kličín

 

 

Dne 26.9.2015 se konalo „ Setkání rodáků a přátel Obcí Čeradice,Kličín „ u příležitosti 900 let od první písemné zmínky o obci Čeradice a 710 let od první písemné zmínky o obci Větrušice.

Součástí akce byla prohlídka opraveného židovského hřbitova, která byl opraven za finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu a Obce Čeradice.

Návštěva velvyslance z Izraele

 

 

Velvyslanec ČR v Izraeli J.E.Ivo Schwarz navštívil Teplice. Průvodce po našem lázeňském městě mu dělali předseda ŽO pan Oldřich Látal a místopředseda ŽO pan Michael Lichtenstein.

 

Vztyčení 25 náhrobních kamenů v Čeradicích

 

 

V měsíci září se díky finanční pomoci Nadačního fondu obětemholocaustu  podařilo zajistit firmu Zdeněk Zacharda, která ve spolupráci sduchovním židovské obce Teplice panem Tomášem Pulcem, mohla vztyčit nažidovském hřbitově v Čeradicích cca 25 náhrobních kamenů, které bylypostaveny na místě nálezu a některé rozlomené stély byly slepeny  a ošetřenyod mechu a hlíny. Díky Obecnímu úřadu v Čeradicích jsme mohli provézt tytopráce v plné šíři, protože Obecní úřad se postaral o vyčištění celé plochyžidovského hřbitova a vysekání přístupové cesty, za což děkujeme starostceobce paní Vladimíře Chybové

Druhá etapa prací v Širokých Třebčicích
 

Druhou etapou, která proběhla na začátku měsíce září, se dokončily práce na židovském hřbitově v Širokých Třebčicích, kde se pokračovalo v likvidaci náletových dřevin, revitalizaci zeleně. Po dokončení těchto prací,se přikročilo k postavení cca 20 náhrobních kamenů. Práce provedla firma Zdeněk Zacharda, pod dozorem duchovního židovské obce Teplice. pana Tomáš Pulce. Akce byla financována za laskavé finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu. Všem, kteří se na těžké práci podílely děkujeme.

 

Židovská obec  v Teplicích i nadále počítá s údržbou tohoto hřbitova, kde sebude snažit zachovat stávající stav.  

Přivítání Židovského Nového roku 5776
 

V neděli 13.9.2015 jsme přivítali na Židovské obci v Teplicích Nový židovský rok 5776 za účasti hostujícího chazana Dannyho Vaňka.

 

Shana Tova U-Metuka

Uložení urny Dr. Markéty Freund
 

V pátek 4.září byla uložena urna zemřelé paní Dr.Markéty Freund do hrobky rodiny Ledererových na teplickém židovském hřbitově, za přítomnosti celé rodiny, která přijela z USA, Německa, Španělska, Holandska. 
Pan Christian Lederer poděkoval vedení židovské obce za péči, která je tomuto hřbitovu věnována. 

Web Spolku na obnovu památek na Perucku
 

 Dovolujeme si Vás upozornit na nově vzniklý web, který se zaměřuje na obnovu památek na Perucku.

 

WEB ZDE

Pozvánka a info k zájezdu do Osvětimi
 

Vážení,

 

Židovská obec Karlovy Vary pořádá ve dnech 10. - 11. října 2015 zájezd do KT tábora Osvětim v Polsku.

Ubytování (v Trojanovicích, hotel U lip) a stravu si každý účastník bude hradit sám. 

Cena za ubytování činí 570,-Kč za 1 noc včetně snídaně, příspěvek na dopravu 500,- Kč.

 

Konání zájezdu je limitováno počtem míst v autobusu (bude vypraven 1 autobus), proto prosíme případné zájemce o tuto akci, aby se do 10.9.2015 závazně přihlásili na sekretariátu ŽO KV a uhradili zálohu ve výši 500,- Kč .

 

Bližší informace podá: 

paní Bláhová (sekretariát ŽO KV)

tel.: 353 230 658, mobil:  602 459 748

e-mail:  jewishkv@volny.cz

 

Sanace hřbitovní zdi
 

 Za laskavého finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu probíhá zároveň z rekonstrukcí vozovky též sanace ohradní zdi kulturní památky Židovský hřbitov Teplice.
Ohradní zeď bude nejenom sanována, ale sokl ohradní zdi bude natažen Marmolitem a zeď bude uvedena do odpovídajícího stavu.

Práce na hřbitově v Sobědruhách
 

Po dobu prázdnin se na kulturní památce Židovský hřbitov v Sobědruhách
čile pracovalo a  i nadále se pracuje. Bylo postaveno cca 20 náhrobních
kamenů a mnoho náhrobních stél se vyrovnalo. Akce je finančně podpořena
NFOH. Poděkování patří též stavební firmě Z. Zacharda  a kamenické firmě
REKA , která na stavění náhrobků dohlíží společně s duchovním ŽO Teplice
Tomášem Pulcem.

Druhá etapa v Letově
 

 V neděli 9.srpna 2015 proběhla na Židovském hřbitově v Letově druhá etapa revitalizace zeleně, kterou  provedla ČUŽM  ve spolupráci se Židovskou obcí Teplice. Hřbitov byl zbaven náletové vegetace a podařilo se postavit i
několik pískovcových náhrobků. Celá akce byla financována NFOH.
Všem účastníkům jménem ŽO Teplice děkujeme.
Tomáš Pulc - duchovní ŽO Teplice

Šabat v Drážďanech
 

Ve dnech 3.-4.7.2015 navštívila naše ŽO Židovskou obec v Drážďanech , kde společně jsme oslavili svátek Šabat. Předseda ŽO Teplice Oldřich Látal předal předsedkyni ŽO v Drážďanech drobné dárky a v sobotu 4.7. 2015 proběhla v Synagoze  ranní bohoslužba vedená rabínem Alexandrem Nachamou.

Šabat v Teplicích
 

 Ve dnech 24.7-25.7.2015 na Šabat Devarim přivítala naše ŽO spřátelenou Židovskou obec z Drážďan. Bohoslužby proběhly za přítomnosti minjanu, pod vedením chazana Daniela Vaňka.
Přítomna byla též předsedkyně JG Dresden Dr. Nora Goldenbogen a rabín Alexander Nachama. Židovské obce se dohodly na další spolupráci  ještě v letošní roce, kdy bychom rádi společně oslavili svátek Chanuka.  

Projekt ESJF
 

V úterý dne 28.7.2015 byl zahájen projekt ESJF, Společnosti pro zachování a záchranu židovských hřbitovů v Evropě, na obnovu a záchranu 30 židovských hřbitovů ve východní Evropě. Součástí projektu je oprava ohradní zdi židovského hřbitova v Hřivčicích a výstavba nové vstupní bány.  Zahájení  projektu se zúčastnilo velké množství rabínů z celého světa, řada představitelů státní a místní samosprávy, představitelé židovské komunity v čele s předsedou FŽO ing.Petrem Papouškem a řada dalších významných osobností.

Židovský hřbitov Hřivčice
 

Upozorňujeme na webové stránky Židovského hřbitova Hřivčicích.

 

ZDE

Pietní akt v Teplicích

 

Členové roty aktivních záloh gen. A. Sochora při KVV Ústí nad Labem se zúčastnili pietního aktu. Pieta byla k uctění památky padlých amerických pilotů na území Sudetoněmecké župy a Protektorátu Čechy a Morava. Piety se zúčastnili představitelé Amerického velvyslanectví, senátu ČR, města Teplice, Severočeského leteckého archivu Teplice, židovské obce Teplice a další.

 

Převzáno: Pěší rota AZ gen. A. Sochora při KVV Ústí n/L

bottom of page