top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Snímek obrazovky 2014-12-18 v 20.04.11.png
Snímek obrazovky 2014-12-18 v 20.04.11.png

press to zoom
Snímek obrazovky 2014-12-18 v 20.04.11.png
Snímek obrazovky 2014-12-18 v 20.04.11.png

press to zoom
1/1
Oplocení židovského hřbitova v Sobědruhách je hotové
 

(Sobědruhy) V pátek 28. listopadu 2014 zástupci Židovské obce Teplice, Česko-německého fondu budoucnosti a Freundeskreis Dresdner Synagoge převzali oplocený židovský hřbitov v Sobědruhách u Teplic. Skončila tak další etapa záchrany této významné kulturní památky Ústeckého kraje.

 

Celý článek zde

Informace pro přeživší Holocaust

Child Survivor Fund – jednorázová finanční podpora pro ty, kdo přežili holocaust jako děti

Německý parlament na svém prosincovém jednání definitivně odsouhlasil finanční podporu pro ty, kteří přežili holocaust jako děti, a určil podmínky jejího čerpání. Pro všechny, kteří je splňují, není nutné žádné další potvrzení a bude jim jednorázově vyplacena finanční podpora ve výši 2500 EUR.

FŽO byla o podmínkách informována na pracovní schůzce v Londýně dne 11. prosince 2014. Fond bude k dispozici od 1. ledna 2015. 

Finanční podpora je určena obětem narozeným v období 1. ledna 1928 až 8. května 1945, které byly 

  • v koncentračním táboře nebo 

  • v ghettu nebo 

  • v úkrytu nebo pod falešnou identitou po dobu nejméně šesti měsíců v obsazeném území 

Postup bude následující. Poslední týden v prosinci roku 2014 budou z kanceláře Claims Conference v New Yorku všem, kteří splňují výše uvedené podmínky (tzn. dostávají pravidelnou rentu od Claims Conference a jejich datum narození je 1. ledna 1928 a výše), odeslány dopisy s informací o možnostech finanční podpory. Každý, kdo chce požádat o její vyplacení, musí zaslat zpět podepsaný formulář, který obdrží poštou. Následně mu bude částka připsána na účet v co nejkratší možné době. 

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a neobdržíte do konce ledna 2015 formulář, můžete se obrátit na koordinátorku grantů CC Ditu Šnajdrovou, email: dita.snajdrova@gmail.com

Požehnání knize
Požehnání knize

press to zoom
Požehnání knize
Požehnání knize

press to zoom
Požehnání knize
Požehnání knize

press to zoom
Požehnání knize
Požehnání knize

press to zoom
1/14
Požehnání knihy "Židé v Teplicích, 600 let historie"
 

V Rokokovém sále teplického zámku se včera žehnalo knize „ŽIDÉ V TEPLICÍCH 600 LET HISTORIE". Křest byl spojený s autogramiádou Lenky Burgerové a Radka Spály. Akce byla završením oslav 600 let Židů v Teplicích. Knize požehnal duchovní Danny Vaňka, čestnými hosty byli manželé Eva a Václav Hudečkovy

 

Autor/FOTO: Z.Traxler

Returning the Louny Torah ot the Holy Ark.jpg
Returning the Louny Torah ot the Holy Ark.jpg

press to zoom
Reading from the Louny Torah.jpg
Reading from the Louny Torah.jpg

press to zoom
Barry presenting Louny talk.jpg
Barry presenting Louny talk.jpg

press to zoom
Returning the Louny Torah ot the Holy Ark.jpg
Returning the Louny Torah ot the Holy Ark.jpg

press to zoom
1/5
Vzpomínková akce v Londýně
 

Informace o Toře z Loun jsou  na straně 10 knihy. V knize je též připomínka o oslavách 600 let příchodu Židů do Teplic.

Koncert Václava Hudečka

Záznam koncertu ze dne 8.10.2014 

Postoloprty
Postoloprty

press to zoom
Postoloprty
Postoloprty

press to zoom
Postoloprty
Postoloprty

press to zoom
1/2
Židovský hřbitov v Postoloprtech
 

Na židovském hřbitově v Postoloprtech se ulomila velká větev, která naštěstí nepoškodila žádný náhrobní kámen. Současný nedostatek finančních prostředků neumožňuje Židovské obci Teplice provádět na malých hřbitovech pravidelnou revitalizaci zeleně a vzniká zde nejenom riziko poškození majetku, ale i osob, které chtějí hřbitovy navštívit. Příkladem může být pád náhrobního kamene na hřbitově u Českých Budějovic  (vlastnictví ŽO Praha), který pádem poškodil návštěvníka hřbitova. 

Bílina
Bílina

press to zoom
Bílina
Bílina

press to zoom
Bílina
Bílina

press to zoom
1/2
Židovský hřbitov v Bílině
 

Židovský hřbitov v Bílině, který je dosud ve vlastnictví Města Bílina, nenechává v klidu vedení ŽO Teplice a v současné době se provádí revitalizace zeleně na tomto hřbitově. Do konce roku by měl být převeden tento hřbitov do vlastnictví ŽO Teplice a o dalším osudu tohoto hřbitova Vás budeme informovat.

Návštěva na obci
Návštěva na obci

press to zoom
Návštěva na obci
Návštěva na obci

press to zoom
Návštěva na obci
Návštěva na obci

press to zoom
Návštěva na obci
Návštěva na obci

press to zoom
1/3
Návštěva ze ZŠ Elišky Krásnohorské 
 

V úterý 14.10.2014 navštívila naší Židovskou obec v Teplicích 9. třída ze ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Žáci měli možnost prohlédnout si modlitebnu židovské obce, kde se seznámili s židovskými zvyky a tradicemi vztahujícími se k svátku Sukot a též měli možnost nahlédnout do Suky postavené na dvoře v Lipové ulici. Poté se odebrali s melamedem židovské obce Tomášem Pulcem na Nový židovský hřbitov, kde proběhla komentovaná přednáška o historii této kulturní památky.

Výstava Židé na Žatecku
 

Televizní reportáž studia OKplus Žatec

www.televizezatec.cz

Izrael
Izrael

press to zoom
Izrael
Izrael

press to zoom
Izrael
Izrael

press to zoom
Izrael
Izrael

press to zoom
1/7
Prezentace v Izraeli
 

Za laskavého finančního přispění Města Mostu prezentovali zástupci ŽO Teplice výsledky projektu "600 let přichodu Židů do Teplic" žijícím osobám  a členům Židovské obce Teplice ve státu Izrael.
Předsedu  ŽO a místopředsedu ŽO přijal velvyslanec ČR v Izraeli J. E.  Ivo Schwarz , který vyslovil poděkování představitelům obce za aktivity teplické obce v Izraeli. Projekt "600 let příchodu Židů do Teplic" je sledován v zahraničí s velkým zájmem a přinesl do Izraele mnoho pozitivních pohledů na Českou republiku.
Při setkání s bývalými i současnými členy židovské obce všichni vzpomínali na minulost, odchod do Izraele a vyslovili poděkování za snahu teplické obce, udržovat přátelské vztahy s osobami žijícími v Izraeli.   Tyto osoby, které přežily holocaust, se dožívají  v dnešní době vysokého věku. Nikdy však nezapomněli na svůj domov v Teplicích, Mostě, Lounech, Žatci a život v bývalém Československu. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu přeživších, jsou pro ně  návštěvy z jejich staré vlasti obrovskou psychickou vzpruhou v jejich dalším životě.  Šiva rodiny  Marcely Kadlecové za maminku Idu Kadlecovou  v přítomnosti předsedy a místopředsedy Židovské obce Teplice byla smutnou tečkou krátkého pobytu představitelů obce v Izraeli.
Michael Lichtenstein

Pohřeb paní Cecílie Kleinové
Pohřeb paní Cecílie Kleinové

press to zoom
Pohřeb paní Cecílie Kleinové
Pohřeb paní Cecílie Kleinové

press to zoom
Pohřeb paní Cecílie Kleinové
Pohřeb paní Cecílie Kleinové

press to zoom
Pohřeb paní Cecílie Kleinové
Pohřeb paní Cecílie Kleinové

press to zoom
1/4
Pohřeb paní Kleinové
 

Na židovském hřbitově v Brně - Židenicích jsme se 19.10.2014 rozloučili z naší členkou a manželkou bývalého předsedy obce Chaima Kleina,  paní Cecílií Kleinovou. Důstojný pohřeb připravila Židovská obec v Brně, které patří velké poděkování. Pohřeb vedl Menaše Kliment a rozloučení se zesnulou přednesl bývalý předseda ŽO Brno pan Pavel Fried.

 

Hřbitov v Sobědruhách
Hřbitov v Sobědruhách

press to zoom
Hřbitov v Sobědruhách
Hřbitov v Sobědruhách

press to zoom
Hřbitov v Sobědruhách
Hřbitov v Sobědruhách

press to zoom
Hřbitov v Sobědruhách
Hřbitov v Sobědruhách

press to zoom
1/9
Výstavba plotu v Sobědruhách
 

Na židovském hřbitově v Sobědruhách finišuje výstavba plotu, který zamezí vstupu vandalů na tuto kulturní památku

 

Svátek Sukot
Svátek Sukot

press to zoom
Svátek Sukot
Svátek Sukot

press to zoom
DSC_0642.jpg
DSC_0642.jpg

press to zoom
Svátek Sukot
Svátek Sukot

press to zoom
1/7
Svátek Sukot
 

V úterý dne 14.10.2014 jsme spolu s vrchním zemským rabínem panem K.E.Sidonem oslavili
Svátek Sukot v naší krásně vyzdobené Suce.
Příjemné posezená vyplnil rabín Sidon svým zpěvem příjemným vyprávěním o svátku Sukot i též o životě v Izraeli.

 

bottom of page