top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Oplocení židovského hřbitova v Sobědruhách je hotové
 

(Sobědruhy) V pátek 28. listopadu 2014 zástupci Židovské obce Teplice, Česko-německého fondu budoucnosti a Freundeskreis Dresdner Synagoge převzali oplocený židovský hřbitov v Sobědruhách u Teplic. Skončila tak další etapa záchrany této významné kulturní památky Ústeckého kraje.

 

Celý článek zde

Informace pro přeživší Holocaust

Child Survivor Fund – jednorázová finanční podpora pro ty, kdo přežili holocaust jako děti

Německý parlament na svém prosincovém jednání definitivně odsouhlasil finanční podporu pro ty, kteří přežili holocaust jako děti, a určil podmínky jejího čerpání. Pro všechny, kteří je splňují, není nutné žádné další potvrzení a bude jim jednorázově vyplacena finanční podpora ve výši 2500 EUR.

FŽO byla o podmínkách informována na pracovní schůzce v Londýně dne 11. prosince 2014. Fond bude k dispozici od 1. ledna 2015. 

Finanční podpora je určena obětem narozeným v období 1. ledna 1928 až 8. května 1945, které byly 

  • v koncentračním táboře nebo 

  • v ghettu nebo 

  • v úkrytu nebo pod falešnou identitou po dobu nejméně šesti měsíců v obsazeném území 

Postup bude následující. Poslední týden v prosinci roku 2014 budou z kanceláře Claims Conference v New Yorku všem, kteří splňují výše uvedené podmínky (tzn. dostávají pravidelnou rentu od Claims Conference a jejich datum narození je 1. ledna 1928 a výše), odeslány dopisy s informací o možnostech finanční podpory. Každý, kdo chce požádat o její vyplacení, musí zaslat zpět podepsaný formulář, který obdrží poštou. Následně mu bude částka připsána na účet v co nejkratší možné době. 

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a neobdržíte do konce ledna 2015 formulář, můžete se obrátit na koordinátorku grantů CC Ditu Šnajdrovou, email: dita.snajdrova@gmail.com

Požehnání knihy "Židé v Teplicích, 600 let historie"
 

V Rokokovém sále teplického zámku se včera žehnalo knize „ŽIDÉ V TEPLICÍCH 600 LET HISTORIE". Křest byl spojený s autogramiádou Lenky Burgerové a Radka Spály. Akce byla završením oslav 600 let Židů v Teplicích. Knize požehnal duchovní Danny Vaňka, čestnými hosty byli manželé Eva a Václav Hudečkovy

 

Autor/FOTO: Z.Traxler

Vzpomínková akce v Londýně
 

Informace o Toře z Loun jsou  na straně 10 knihy. V knize je též připomínka o oslavách 600 let příchodu Židů do Teplic.

Koncert Václava Hudečka

Záznam koncertu ze dne 8.10.2014 

Židovský hřbitov v Postoloprtech
 

Na židovském hřbitově v Postoloprtech se ulomila velká větev, která naštěstí nepoškodila žádný náhrobní kámen. Současný nedostatek finančních prostředků neumožňuje Židovské obci Teplice provádět na malých hřbitovech pravidelnou revitalizaci zeleně a vzniká zde nejenom riziko poškození majetku, ale i osob, které chtějí hřbitovy navštívit. Příkladem může být pád náhrobního kamene na hřbitově u Českých Budějovic  (vlastnictví ŽO Praha), který pádem poškodil návštěvníka hřbitova. 

Židovský hřbitov v Bílině
 

Židovský hřbitov v Bílině, který je dosud ve vlastnictví Města Bílina, nenechává v klidu vedení ŽO Teplice a v současné době se provádí revitalizace zeleně na tomto hřbitově. Do konce roku by měl být převeden tento hřbitov do vlastnictví ŽO Teplice a o dalším osudu tohoto hřbitova Vás budeme informovat.

Návštěva ze ZŠ Elišky Krásnohorské 
 

V úterý 14.10.2014 navštívila naší Židovskou obec v Teplicích 9. třída ze ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Žáci měli možnost prohlédnout si modlitebnu židovské obce, kde se seznámili s židovskými zvyky a tradicemi vztahujícími se k svátku Sukot a též měli možnost nahlédnout do Suky postavené na dvoře v Lipové ulici. Poté se odebrali s melamedem židovské obce Tomášem Pulcem na Nový židovský hřbitov, kde proběhla komentovaná přednáška o historii této kulturní památky.

Výstava Židé na Žatecku
 

Televizní reportáž studia OKplus Žatec

www.televizezatec.cz

Prezentace v Izraeli
 

Za laskavého finančního přispění Města Mostu prezentovali zástupci ŽO Teplice výsledky projektu "600 let přichodu Židů do Teplic" žijícím osobám  a členům Židovské obce Teplice ve státu Izrael.
Předsedu  ŽO a místopředsedu ŽO přijal velvyslanec ČR v Izraeli J. E.  Ivo Schwarz , který vyslovil poděkování představitelům obce za aktivity teplické obce v Izraeli. Projekt "600 let příchodu Židů do Teplic" je sledován v zahraničí s velkým zájmem a přinesl do Izraele mnoho pozitivních pohledů na Českou republiku.
Při setkání s bývalými i současnými členy židovské obce všichni vzpomínali na minulost, odchod do Izraele a vyslovili poděkování za snahu teplické obce, udržovat přátelské vztahy s osobami žijícími v Izraeli.   Tyto osoby, které přežily holocaust, se dožívají  v dnešní době vysokého věku. Nikdy však nezapomněli na svůj domov v Teplicích, Mostě, Lounech, Žatci a život v bývalém Československu. Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu přeživších, jsou pro ně  návštěvy z jejich staré vlasti obrovskou psychickou vzpruhou v jejich dalším životě.  Šiva rodiny  Marcely Kadlecové za maminku Idu Kadlecovou  v přítomnosti předsedy a místopředsedy Židovské obce Teplice byla smutnou tečkou krátkého pobytu představitelů obce v Izraeli.
Michael Lichtenstein

Pohřeb paní Kleinové
 

Na židovském hřbitově v Brně - Židenicích jsme se 19.10.2014 rozloučili z naší členkou a manželkou bývalého předsedy obce Chaima Kleina,  paní Cecílií Kleinovou. Důstojný pohřeb připravila Židovská obec v Brně, které patří velké poděkování. Pohřeb vedl Menaše Kliment a rozloučení se zesnulou přednesl bývalý předseda ŽO Brno pan Pavel Fried.

 

Výstavba plotu v Sobědruhách
 

Na židovském hřbitově v Sobědruhách finišuje výstavba plotu, který zamezí vstupu vandalů na tuto kulturní památku

 

Svátek Sukot
 

V úterý dne 14.10.2014 jsme spolu s vrchním zemským rabínem panem K.E.Sidonem oslavili
Svátek Sukot v naší krásně vyzdobené Suce.
Příjemné posezená vyplnil rabín Sidon svým zpěvem příjemným vyprávěním o svátku Sukot i též o životě v Izraeli.

 

bottom of page