top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Židovský hřbitov v Bílině
 

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Bílině, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

Židovský hřbitov v Čeradicích

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Čeradicích, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce. Děkujeme starostce obce Čeradice paní Chybové za pomoc při obnově tohoto hřbitova.

Židovský hřbitov v Drahonicích
 

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účast předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Drahonicích u Lubence, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce. Práce budou finacovány Nadačním fondem obětem holocaustu a zároveň podporovány v rámci pracovní terapie Vězeňskou službou v Drahonicích.

Židovský hřbitov v Letově

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Letově, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce. 

Židovský hřbitov v Mašťově

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účast předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Mašťově, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

Židovský hřbitov v Měcholupech

Dne 30.05.2021 s konal kontrolní den na Židovském hřbitově v Měcholupech u Žatce. Kontrolní den provedl předseda ŽOT Michael Lichtenstein v doprovodu duchovního ŽOT Tomáše Pulce.

Obnova Židovského hřbitova v Měcholupech byla financována z Nadačního fondu NFOH.

Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účast předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

Židovský hřbitov v Podbořanech

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na novém židovském hřbitově v Podbořanech, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

Židovský hřbitov v Třebčicích

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Širokých Třebčicích, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

Jahrzait rabína Isaak Eizik Kolish Lieben
 

Dne 7. adaru má jahrzait rabín Isaak Eizik Kolisch Lieben

Rabín působil v Teplicích od roku 1770 až do své smrti 7. adaru 1781, takže letos jsme si připomněli 240 výročí.Více se dozvíte ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice č.2/2021.

Purim
 

Purim na ŽO Teplice.

Pohřeb Ladislava Guttmana
 

Dne 03.03.2021 se zúčastnili dva naši členové představenstva ŽOT v Karlových Varech na židovském hřbitově pohřbu dlouholetého člena ŽOKV Ladislava Guttmanna z"cl.

Den Památky obětem holocaustu
 

Představitélé Židovské obce Teplice  vzpoměli 27.ledna u Památníku obětem holocaustu v Teplicích a na židovské obci na všechny, které zavraždili za 2.světové války. Modlitbu El male rachamim přednesl duchovní židovské obce Tomáš Pulc a krátce vzpoměl na zavražděné ve své rodině předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein.

Maskil 
 

Setkání s předsedou Židovské obce Teplice na stránkách Maskilu.

Článek najdete zde

Pohřeb Romana Faermana
 

Dne 30.12.2020 zemřel náš člen Roman Faerman. Fotografie jsou z pohřbu, který se konal dne 4.1.2021 na Novém židovském hřbitrově v Teplicích.
Více se dočtete ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice

Uložení urny paní Lotte Kozové

 

Dnes 21.12.2020 za přítomnosti členů rodiny paní Kozové byla na novém židovskén hřbitově v Teplicích uložena do rodinného hrobu urna paní Lotte Kozové, která zemřela v Praze 6.12.2020. Smuteční řeč pronesl předseda ŽO pan Michael Lichtenstein a modlitbu za zemřele El male rachamim pronesl duchovní ŽO pan Tomáš Pulc. Děkujeme členům ŽO za jejich přítomnost při posledním rozloučení.

Chanuka na ŽO Teplice

 

V úterý dne 15.12.2020 byla na Chanukii zapálená 6 chanuková svíce. Svíce ma Chanukii zapálil chazan FŽO Dany Vaněk a následně Maos cur zahrál a zazpíval Martin Krajíček, za podpory duchovního ŽO Teplice Tomáše Pulce a předsedy ŽO Michaela Lichtensteina. Zapálení svící na Chanukii a pár židovských písniček v podání Martina Krajíčka bylo přenášeno prostřednictvím internetu v rámci projektu FŽO ČR.

Pohřeb Doris Peškové

 

10.11.2020 se konal v Karlových Varech pohřeb bývalé členky Židovské obce Teplice a současné členky ŽO Karlovy Vary paní Doris Peškové, která zemřela v Praze ve věku 99 let. Pohřbu se zúčastníli zastupci ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein, duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc a pan Vitalyi Makonda. Pohřeb se uskutečníl při dodržení vládního nařizení ČR ke koronaviru Covid -19, pod vedením předsedy organizace Chevra Kadiša pana Chaima Kočího.

Čest její památce.

Sukot

 

V úterý 6.10.2020 jsme oslavili společně svátek Sukot. Bohužel nám počasí nedovolilo využít slavnostně vyzdobenou Suku a tak jsme společně slavili při dodržení vládního opatření ke koronaviru Covid-19 ve Společenském klubu ŽO. K poslechu nám zahrál Martin Krajiček a Sukotem nás provedl chazan FŽO Dany Vaněk.

Údržba židovského hřbitova v Mašťově

 

V září 2020 provedla firma Zacharda pravidelnou údržbu židovského hřbitova v Mašťově a stavbu spadlých náhrobních kamenů. Děkujeme NFOH za spolufinacování celé akce. Pokud bude naše obec úspěšná v grantovém řízení NFOH, zahájíme v roce 2021 opravu ohradní zdi I.etapou.

Bohoslužba Kol Nidrej s ma'arivem

 

V neděli 27. 09. 2020 se od 18:30 hod. se konala v modlitebně ŽO bohoslužba Kol nidrej s ma´arivem na Jom kipur s chazanem FŽO Danny Vaňkem, která pokračovala v pondělí 28.9 2020 od 10: 00 hodin v modlitebně ŽO ranní bohoslužbou na Jom Kipur s chazanem Dany Vaňkem. Od 11.00 hodin proběhl Mazkir za vedení duchovního ŽO pana Tomáše Pulce a následně pokračovala bohoslužba Musaf s chazanem FŽO Dany Vaňkem.

Přednáška historičky Kateřiny Čapkové

 

Ve čt. 24. 09. 2020  se od 17:30 hod. se konala v klubu ŽO přednáška historičky Kateřiny Čapkové, k 75. výročí znovu obnovení činnosti Židovské obce v Teplicích a vztahu Čechů, Němců a Židů v poválečném pohraničí. Velce zajímavá přednáška pokračovala besedou   nejenom o historii ŽO, ale  též o antisemitismu a řadě dalších otázkách, které přítomné zajímaly. Děkujeme NFOH za spolufinancování celé akce a též duchovnímu ŽO za přípravu přednášky. která probíhala za přísných hygienických podmínek.

Poděkování Velvyslanectví státu Izrael v ČR

 

Děkujeme Velvyslanectví státu Izrael v ČR a Nadačnímu fondu obětem holocaustu za pomoc, kterou poskytly Židovské obci Teplice.
Michael Lichtenstein - předseda ŽO Teplice

 

Libšice – Dubčany

 

V září 2020 proběhla pod dohledem duchovního ŽO Teplice stavba spadlých náhrobků, revitalizace zeleně a náletových dřevin na židovském hřbitově v Liběšicích – Dubčanech.
Děkujeme firmě Vitalije Makondy, která práce provedla, za kvalitně odvedenou práci. Poděkování patří též Nadačnímu fondu obětem holocaustu za spolufinancování celé akce.

Tip na výlet
 

Dobrý tip na dobrý výlet. V rámci revitalizace nového židovského hřbitova v Liběšicích – Dubčanech navštívili nač pracovníci starý židovský hřbitov v Liběšicích, který spravuje organizace Matana Praha. Hřbitov je postupně opravován a uváděn do původního stavu.

Roš chodeš Elul

 

Ve čtvrtek 20. 08. 2020 od 17:30 hod. se konala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš Elul s rabínem K. E. Sidonem, chazanem FŽO Danny Vaňkem, předsedkyní  ŽO Ústí nad Labem, předsedy ŽO Teplice a  členů židovských obcí Teplice a Ústí nad Labem.
Po bohoslužbě následovala vernisáž výstavy  velkoplošných panelů, zhotovených při příležitosti připomínky 75 let od znovu obnovení činnosti Židovské obce v Teplicích po 2. světové válce. Vernisáž proběhla v klubu ŽO po odpolední bohoslužbě Mincha za přítomnosti poslance Parlamentu poslanecké sněmovny  ČR pana Jaroslava Bžocha , náměstka primátora Města Teplice pana Jiřího Štábla  a řady dalších osobností kulturního a společenského života. Úvodní slovo pronesl předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein a kurátor výstavy duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc. Připomínka 75 let od znovuobnovení činnosti ŽO Teplice byla financována za laskavé pomoci NFOH a řady dalších organizací. Po vernisáži proběhla na zahradě ŽO Roš chodešová párty s grilováním, kde k poslechu zahrál Josef Gušelbauer. Značné množství přítomných se dobře bavilo do pozdních nočních hodin. Připomínka bude dále probíhat v měsíci září přednáškou paní Kateřiny Čapkové.

Převezení náhrobních kamenů z Oblastního muzea Chomutov

 


V úterý dne 21.7.2020 byly převezeny náhrobní kameny z Oblastního muzea v Chomutově, které byly tam uloženy v 90tých letech 20.století ze starého židovského hřbitova v Údlicích. Tyto náhrobní kameny byly převezeny ŽO v Teplicích na nový židovský hřbitov v Údlicích, kde vznikne lapidárium-pietní místo na památku Údlických Židů. Ve stejný den byly též vyzvednuty fragmenty židovských náhrobků ve Staré čtvrti v Údlicích a převezeny tamtéž.

Celá akce byla financována za laskavé pomoci Nadačního fondu obětem holocaustu, z pod dozorem duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce. 

Více se dočtete v novém čtvrtletníku č.3/2020 Posel ŽO Teplice.

bottom of page