Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Bílině
 

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Bílině, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Čeradicích

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Čeradicích, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce. Děkujeme starostce obce Čeradice paní Chybové za pomoc při obnově tohoto hřbitova.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Drahonicích
 

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účast předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Drahonicích u Lubence, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce. Práce budou finacovány Nadačním fondem obětem holocaustu a zároveň podporovány v rámci pracovní terapie Vězeňskou službou v Drahonicích.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Letově

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Letově, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Mašťově

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účast předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Mašťově, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
Židovský hřbitov v Měcholupech

Dne 30.05.2021 s konal kontrolní den na Židovském hřbitově v Měcholupech u Žatce. Kontrolní den provedl předseda ŽOT Michael Lichtenstein v doprovodu duchovního ŽOT Tomáše Pulce.

Obnova Židovského hřbitova v Měcholupech byla financována z Nadačního fondu NFOH.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Podbořanském Rohozci

Dne 23.4.2021 proběhl kontrolní den za účast předsedy ŽO Teplice pana Michaela LIchtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Židovský hřbitov v Podbořanech

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na novém židovském hřbitově v Podbořanech, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Židovský hřbitov v Třebčicích

Dne 30.4.2021 proběhl kontrolní den za účasti předsedy ŽO Teplice pana Michaela Lichtensteina a duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce na židovském hřbitově v Širokých Třebčicích, kde byl dojednán postup dalších prací v tomto roce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Jahrzait rabína Isaak Eizik Kolish Lieben
 

Dne 7. adaru má jahrzait rabín Isaak Eizik Kolisch Lieben

Rabín působil v Teplicích od roku 1770 až do své smrti 7. adaru 1781, takže letos jsme si připomněli 240 výročí.Více se dozvíte ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice č.2/2021.

Purim
 

Purim na ŽO Teplice.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Pohřeb Ladislava Guttmana
 

Dne 03.03.2021 se zúčastnili dva naši členové představenstva ŽOT v Karlových Varech na židovském hřbitově pohřbu dlouholetého člena ŽOKV Ladislava Guttmanna z"cl.

press to zoom

press to zoom
1/1
Den Památky obětem holocaustu
 

Představitélé Židovské obce Teplice  vzpoměli 27.ledna u Památníku obětem holocaustu v Teplicích a na židovské obci na všechny, které zavraždili za 2.světové války. Modlitbu El male rachamim přednesl duchovní židovské obce Tomáš Pulc a krátce vzpoměl na zavražděné ve své rodině předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Maskil 
 

Setkání s předsedou Židovské obce Teplice na stránkách Maskilu.

Článek najdete zde

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10
Pohřeb Romana Faermana
 

Dne 30.12.2020 zemřel náš člen Roman Faerman. Fotografie jsou z pohřbu, který se konal dne 4.1.2021 na Novém židovském hřbitrově v Teplicích.
Více se dočtete ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8
Uložení urny paní Lotte Kozové

 

Dnes 21.12.2020 za přítomnosti členů rodiny paní Kozové byla na novém židovskén hřbitově v Teplicích uložena do rodinného hrobu urna paní Lotte Kozové, která zemřela v Praze 6.12.2020. Smuteční řeč pronesl předseda ŽO pan Michael Lichtenstein a modlitbu za zemřele El male rachamim pronesl duchovní ŽO pan Tomáš Pulc. Děkujeme členům ŽO za jejich přítomnost při posledním rozloučení.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11
Chanuka na ŽO Teplice

 

V úterý dne 15.12.2020 byla na Chanukii zapálená 6 chanuková svíce. Svíce ma Chanukii zapálil chazan FŽO Dany Vaněk a následně Maos cur zahrál a zazpíval Martin Krajíček, za podpory duchovního ŽO Teplice Tomáše Pulce a předsedy ŽO Michaela Lichtensteina. Zapálení svící na Chanukii a pár židovských písniček v podání Martina Krajíčka bylo přenášeno prostřednictvím internetu v rámci projektu FŽO ČR.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/21
Pohřeb Doris Peškové

 

10.11.2020 se konal v Karlových Varech pohřeb bývalé členky Židovské obce Teplice a současné členky ŽO Karlovy Vary paní Doris Peškové, která zemřela v Praze ve věku 99 let. Pohřbu se zúčastníli zastupci ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein, duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc a pan Vitalyi Makonda. Pohřeb se uskutečníl při dodržení vládního nařizení ČR ke koronaviru Covid -19, pod vedením předsedy organizace Chevra Kadiša pana Chaima Kočího.

Čest její památce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Sukot

 

V úterý 6.10.2020 jsme oslavili společně svátek Sukot. Bohužel nám počasí nedovolilo využít slavnostně vyzdobenou Suku a tak jsme společně slavili při dodržení vládního opatření ke koronaviru Covid-19 ve Společenském klubu ŽO. K poslechu nám zahrál Martin Krajiček a Sukotem nás provedl chazan FŽO Dany Vaněk.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
Údržba židovského hřbitova v Mašťově

 

V září 2020 provedla firma Zacharda pravidelnou údržbu židovského hřbitova v Mašťově a stavbu spadlých náhrobních kamenů. Děkujeme NFOH za spolufinacování celé akce. Pokud bude naše obec úspěšná v grantovém řízení NFOH, zahájíme v roce 2021 opravu ohradní zdi I.etapou.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
Bohoslužba Kol Nidrej s ma'arivem

 

V neděli 27. 09. 2020 se od 18:30 hod. se konala v modlitebně ŽO bohoslužba Kol nidrej s ma´arivem na Jom kipur s chazanem FŽO Danny Vaňkem, která pokračovala v pondělí 28.9 2020 od 10: 00 hodin v modlitebně ŽO ranní bohoslužbou na Jom Kipur s chazanem Dany Vaňkem. Od 11.00 hodin proběhl Mazkir za vedení duchovního ŽO pana Tomáše Pulce a následně pokračovala bohoslužba Musaf s chazanem FŽO Dany Vaňkem.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/19
Přednáška historičky Kateřiny Čapkové

 

Ve čt. 24. 09. 2020  se od 17:30 hod. se konala v klubu ŽO přednáška historičky Kateřiny Čapkové, k 75. výročí znovu obnovení činnosti Židovské obce v Teplicích a vztahu Čechů, Němců a Židů v poválečném pohraničí. Velce zajímavá přednáška pokračovala besedou   nejenom o historii ŽO, ale  též o antisemitismu a řadě dalších otázkách, které přítomné zajímaly. Děkujeme NFOH za spolufinancování celé akce a též duchovnímu ŽO za přípravu přednášky. která probíhala za přísných hygienických podmínek.

Poděkování Velvyslanectví státu Izrael v ČR

 

Děkujeme Velvyslanectví státu Izrael v ČR a Nadačnímu fondu obětem holocaustu za pomoc, kterou poskytly Židovské obci Teplice.
Michael Lichtenstein - předseda ŽO Teplice

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
Libšice – Dubčany

 

V září 2020 proběhla pod dohledem duchovního ŽO Teplice stavba spadlých náhrobků, revitalizace zeleně a náletových dřevin na židovském hřbitově v Liběšicích – Dubčanech.
Děkujeme firmě Vitalije Makondy, která práce provedla, za kvalitně odvedenou práci. Poděkování patří též Nadačnímu fondu obětem holocaustu za spolufinancování celé akce.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12
Tip na výlet
 

Dobrý tip na dobrý výlet. V rámci revitalizace nového židovského hřbitova v Liběšicích – Dubčanech navštívili nač pracovníci starý židovský hřbitov v Liběšicích, který spravuje organizace Matana Praha. Hřbitov je postupně opravován a uváděn do původního stavu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/32
Roš chodeš Elul

 

Ve čtvrtek 20. 08. 2020 od 17:30 hod. se konala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha na Roš chodeš Elul s rabínem K. E. Sidonem, chazanem FŽO Danny Vaňkem, předsedkyní  ŽO Ústí nad Labem, předsedy ŽO Teplice a  členů židovských obcí Teplice a Ústí nad Labem.
Po bohoslužbě následovala vernisáž výstavy  velkoplošných panelů, zhotovených při příležitosti připomínky 75 let od znovu obnovení činnosti Židovské obce v Teplicích po 2. světové válce. Vernisáž proběhla v klubu ŽO po odpolední bohoslužbě Mincha za přítomnosti poslance Parlamentu poslanecké sněmovny  ČR pana Jaroslava Bžocha , náměstka primátora Města Teplice pana Jiřího Štábla  a řady dalších osobností kulturního a společenského života. Úvodní slovo pronesl předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein a kurátor výstavy duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc. Připomínka 75 let od znovuobnovení činnosti ŽO Teplice byla financována za laskavé pomoci NFOH a řady dalších organizací. Po vernisáži proběhla na zahradě ŽO Roš chodešová párty s grilováním, kde k poslechu zahrál Josef Gušelbauer. Značné množství přítomných se dobře bavilo do pozdních nočních hodin. Připomínka bude dále probíhat v měsíci září přednáškou paní Kateřiny Čapkové.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15
Převezení náhrobních kamenů z Oblastního muzea Chomutov

 


V úterý dne 21.7.2020 byly převezeny náhrobní kameny z Oblastního muzea v Chomutově, které byly tam uloženy v 90tých letech 20.století ze starého židovského hřbitova v Údlicích. Tyto náhrobní kameny byly převezeny ŽO v Teplicích na nový židovský hřbitov v Údlicích, kde vznikne lapidárium-pietní místo na památku Údlických Židů. Ve stejný den byly též vyzvednuty fragmenty židovských náhrobků ve Staré čtvrti v Údlicích a převezeny tamtéž.

Celá akce byla financována za laskavé pomoci Nadačního fondu obětem holocaustu, z pod dozorem duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce. 

Více se dočtete v novém čtvrtletníku č.3/2020 Posel ŽO Teplice.