top of page

Akce k oslavám 600 let Židů v Teplicích

5. SEMINÁŘ ŽIDÉ V ČECHÁCH

Regionálním muzeum v Teplicích, p.o., středa a čtvrtek - 1. a 2. října 2014

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který pořádá Židovské muzeum v Praze ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích.

Seminář je otevřen veřejnosti. Konferenční poplatek se nevybírá. Zájemce o účast žádáme o potvrzení mailem na adresu klasterkova@muzeum-teplice.cz do 30. září 2014.

 

Program semináře:

 

středa 1. října 2014

12.00 – 13.00 prezentace účastníků

13.00 – 13.50 I. blok referátů
Mgr. Renáta Růžičková, Státní okresní archiv Pardubice
„Sériové dokumenty“ v SOkA Pardubice a možnosti jejich využití pro dějiny židovského osídlení
Mgr. Vlastimil Málek, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Židé v Žacléřském výběžku do roku 1938
Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Židé v Trutnově ve 20. století

13.50 – 14.00 přestávka

14.00 – 14.50 II. blok referátů
PhDr. Jitka Lněničková, Sklářské muzeum Nový Bor
Sklářská firma Inwald
RSDr. Ladislav Jouza, Regionální muzeum v Kolíně,PhDr. Miroslava Jouzová, Ph. D., Městská knihovna Kolín
Rodina Aschermannů, podnikatelů a obchodníků v Kolíně
Mgr. Roman Reil, Státní okresní archiv Trutnov, Bc. Eva Rennerová, Městské muzeum Žacléř
Podnikání rodiny Löwitů na Trutnovsku

14.50 – 15.10 přestávka

15.10 – 16.10 III. blok referátů
PhDr. Karel Řeháček, Státní oblastní archiv v Plzni
Útok na židovskou modlitebnu v Plzni 7. března 1939 - nezdařený vlajkařský pokus s tragickými následky
PhDr. Jana Sýkorová, Státní okresní archiv Most
Mostečtí Židé a nacistická perzekuce v letech 1938 – 1945
PhDr. Markéta Novotná, Státní okresní archiv Tachov
Osudy posledních plánských Židů

16.30 prohlídka výstavy 600 let Židů v Teplicích a expozic muzea

19.00 přestávka / společná večeře

20.00 – 21.15 večerní program
Mgr. Daniel Polakovič, Židovské muzeum v Praze
Židovský hřbitov v Sobědruhách
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal, Muzeum Českého lesa v Tachově
Židovský hřbitov Město Touškov
Mgr. Lucie B. Petrusová, Židovské muzeum v Praze
Židovský hřbitov v Teplicích
Mgr. Blanka Rozkošná, Matana, a. s.
Prezentace fotografií zaniklých židovských památek v severních Čechách

 

čtvrtek 2. října 2014

8.15 – 9.30 I. blok referátů
Mgr. Hana Legnerová, Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Jak trestat Židy? Příspěvek k vrchnostenské soudní praxi v 1. polovině 18. století
Mgr. Josef Halla, FF MU Brno
„…soutěž jako národní turnaj židovský.“ Mezinárodní šachové turnaje v lázeňských městech na území dnešních Čech (1907 – 1937)

9.30 – 10.00 přestávka

10.00 – 11.30 II. blok referátů
Mgr. Radka Kinkorová, Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně,
Životní osud židovského lékaře MUDr. Lva Hartmana ze Kdyně
PhDr. Jana Michlová, Regionální muzeum v Teplicích
Literatura a židovská komunita v Teplicích
PhDr. Bohuslava Chleborádová, Regionální muzeum v Teplicích
Ztracená minulost – Galerie moderního umění v Teplicích a židovští výtvarníci

Diskuse, závěr

Pořadatelka: Mgr. Vlastimila Hamáčková, Židovské muzeum v Praze

vlastimila.hamackova@jewishmuseum.cz 

 

bottom of page