top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Sukot 2016
 

Dne 20.10.2016 (2 den chol hamoed Sukot) se konalo posezení v Suce se zemským rabínem K.E.Sidonem a jeho chotí. Všichni přítomní se v Suce pomodlili odpolední bohoslužbu Mincha a poté pronesl rabín Sidon drašu ke svátku Sukot. Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení. Nikomu  se ze Suky nechtělo odejít, až vydatný déšť všechny vyhnal do tepla domova.

Chag Sameach

Návštěva z Izraele
 

Dne 18.10.2016 navštívil Židovskou obec Teplice pan Eli Fischer z rodinou z Izraele. Potomci rodiny Blochů navštívili Český porcelán Dubí a.s, kde byli přijati gen.ředitelem panem  Ivo Faixem, který jim zprostředkoval prohlídku továrny a sám představil světoznámý "cibulák".

Roš hašana

Symbolické odhození hříchu Tašlich se konal tradičně u  malého  Zámeckého rybníka  za přítomnosti chazana FŽO Daniela Vaňka.

Přivítání Nového roku 5777
 

Židovská obec Teplice přivítala Nový židovský rok- 5777 ( Ros hasana). Povedl se nám sestavit minjan a na bohoslužbu Mincha se konalo čtení z Tory. Po odpolední bohoslužbě se konala též večerní bohoslužba - Maariv za přítomnosti minjanu.
Shana Tova u-metuka 5777

Poděkování Židovské obci Teplice
 

Z dopisu pro ŽOTeplice:
Naše skautské středisko organizovalo dne 8. října 2016 historicky laděnou hru určenou po veřejnost s názvem František z Hamonína. Hry se zúčastnilo celkem jedenáct soutěžních družstev – dětí a rodičů. K nám do Loun přijeli například skauti z Mostu a z Teplic, přišli rodiče s dětmi i z okolních obcí. Celkově se na hře podílelo na patnáct organizátorů, oblečených v historických kostýmech. Asi padesát soutěžících si mohlo prohlédnout některé celoročně uzavřené památky našeho města, jako je Žatecká brána, dům U Jednorožce, středověké opevnění, židovskou smuteční síň nebo kostel sv. Petra.

 ​

  Tyto aktivity bylo možno uspořádat jen díky Vaší pomoci, a bylo to zejména díky:

  • umožnění vstupu do smuteční síně v Lounech

 ​

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

František Pospíšil

zástupce vůdce střediska

Hřbitov Široké Třebčice
 

Od května 2016 nám opětovně zarostl akáty židovský hřbitov v Širokých Třebčicích ( Veliká Ves).  Ve druhé etapě jsme opětovně přikročili k odstranění těchto vzrostlých náletů a dřevin. Podařilo se nám vysekat a vyčistit celou plochu hřbitova  a připravit plochu pro výstavbu dalších náhrobních kamenů.  V současné době se potýkáme s problém kam s pořezanou vegetaci. Tento problém bude řešen ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a starostou obce Veliká Ves. Děkujeme  NFOH za poskytnuté finace, firmě Zacharda za dobře odvedenou práci a duchovnímu ŽO Teplice Tomáši Pulcovi za dohled nad prováděnou prací.

Drahonice
 

Součástí druhé fáze revitalizace hřbitova v Drahonicích u Lubence bylo odstranění náletových dřevin ( akáty) a zeleně. Hřbitov o který se v minulosti starala též Vězeňská služba ČR je v nepřístupném terénu a bylo velmi složité hřbitov vyčistit a připravit k výstavbě ( slepování pryskyřicí) dalších náhrobních stél.
Děkujeme NFOH, firmě Zacharda a duchovnímu ŽO Teplice Tomáši Pulcovi za dobře odvedenou práci. Doufáme, že věznice, která v současné době slouží jako uprchlický tábor, bude v budoucnosti obnovena.

Letov
 

Ve druhé fázi revitalizace zeleně starého židovského hřbitova v Letově byla odstraněna náletová zeleň a posekána celá plocha hřbitova. Většina spadlých náhrobků byla opětovně postavena a do budoucna nás čeká stavba "těžkých" náhrobních kamenů. Tento nelehký problém budeme řešit v příštím roce, kdybychom chtěli využit techniku pro postavení zbývajících stél.
Děkujeme NFOH za finance poskytnuté na tuto akci, firmě Zacharda za odvedenou práci a duchovnímu ŽO Teplice za dohled nad prováděnými pracemi.

Mašťov
 

Na konci měsíce září 2016 jsme dokončili úpravu plochy hřbitova. Plocha celého hřbitova byla vysekána od vzrostlých náletových křovin a stromů. Z plochy byla odstraněna posekaná vegetace, která  byla připravena k prosušení a následnému definitivnímu odstranění.
V souladu s poskytnutým nadačním příspěvkem NFOH bylo postaveno v letošním roce 45 náhrobních kamenů, viz fotodokumentace. Děkujeme NFOH, firmě Zacharda a duchovnímu ŽO Teplice Tomáši Pulcovi, který na prováděné práce dohlížel. Další informace budou zveřejněny v posledním čísle čtvrtletníku Posel ŽO Teplice.

Spolek rodáků chce ocenit památníkem pomoc Žatce při vzniku Izraele

Památník, který připomene letecký most Žatec – Haifa, jenž pomohl vybojovat v roce 1948 Izraeli samostatnost, se chystá vybudovat Spolek žateckých rodáků. Místo, kde bude pomník stát, nyní hledají společně Češi i Němci, kteří ze Žatce pocházejí.

 

Zdroj: http://usti.idnes.cz/pomnik-oceni-pomoc-zatce-pri-vzniku-statu-izrael-fbe-/usti-zpravy.aspx?c=A160930_2276362_usti-zpravy_vac2

Podbořanský Rohozec

Ve stejném termínu proběhla revitalizace zeleně a stavění náhrobních kamenů na Židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci. Práce tu však byly mnohem náročnější, protože se nejdříve musely vytahat hromady větví a dalšího dřeva, které tu zanechala předcházející firma, která provedla kácení stromů na ploše hřbitova. Celkem bylo postaveno a slepeno cca 25 náhrobních kamenů. I zde se bude v pracích pokračovat na podzim tohoto roku, celý projekt je financován z grantu NFOH.

Práce provedla firma Zacharda. 

Nejsme na to sami
 

Za přítomností zemského rabína K.E.Sidona a pozvaných hostů ze Židovské obec Drážďany v odpoledních hodinách 4.9.2016  proběhlo na ŽO odhalení pamětní desky  a znovu osazení fragmentu základního kamene k výstavbě Katzova lázeňského hospicu v Lipové ulici. Odhalení provedl zemský rabín K.E.Sidon. Poté následovala odpolední bohoslužba  „ Mincha „ na Ros Chodes – ELUL, kterou vedl chazan Dany Vaněk. Závěrem bylo zatroubeno na sofar, který ohlásil poslední měsíc židovského kalendáře.

Práce na židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci.

Ve II fázi revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci došlo k vysekání celé plochy židovského hřbitova a postavení 15 náhrobních kamenů za finanční podpory Nadačního fondu obětem holocaustu a ŽO Teplice.

Dny Evropské židovské kultury na ŽO Teplice.

ve dnech od 19. 9. 2016 do 21. 9. 2016 probíhají na Židovské obci v Teplicích „Dny evropské židovské kultury“. Součástí těchto dnů byla 20. 9. 2016 ve Společenské místnosti v Lipové ulici v Teplicích  vernisáž výstavy z XIX. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín  s názvem ,,….. a na troskách ghetta budeme se smát….“

V rámci vernisáže vernisáže se uskutečnilo i vystoupení taneční skupiny  pod vedením   Lýdie Martykánové z Ústí nad Labem, která předvedla izraelské tance.  Závěrem večera proběhla beseda s přeživším holocaustu panem Františkem Ledererem, který přítomným vyprávěl svůj pohnutý osud v Lodžském ghettu, v koncentračním táboře Osvětim – Birkenau  a jeho cesty k domovu.  Příběh též literárně zpracovala Martina Brousilová v knize „Cesta do modrého“,   Celá akce byla po patronátem ŽO Teplice a  Obchodní akademie v Teplicích, která zde představila své vydané CD „ Ztracené písně od Karla Reinera“.

Pro přítomné byla připraveno bohaté občerstvení dle tradičních židovských receptů.

 

představenstvo ŽO Teplice

Práce na židovském hřbitově v Mašťově.
 

Začátkem září tohoto roku proběhla revitalizace zeleně v horní části židovského hřbitova v Mašťově a postavení náhrobních kamenů. Celkem se podařilo vztyčit a postavit 35 náhrobních kamenů. Celá akce byla finančně podpořena Nadačním fondem obětem holocaustu a ŽO Teplice. Práci provedla firma Zdeněk Zacharda pod dohledem duchovního ŽO Teplice Tomáše Pulce.

bottom of page