top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Tryzna v Terezíně
 

Tradiční Terezínskou tryznu provázely proudy deště. Členové naší obce využili nabídky Památníku Terezín a autobus vypravený z Teplic plně zaplnili. V Terezíně si připomněli přísahu vězňů z koncentračního tábora Buchenwald, že si utrpení vězňů koncentračních táborů budou každoročně připomínat.

Děkujeme všem, kteří se Terezínské tryzny zúčastnili.

Reakce žáků ZŠ Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem na přednášku ŽO Teplice
 

"Zasílám alespoň namátkově část zpětné vazby od žáků, kteří se účastnili Vaší besedy 5.5.na naší škole.

S pozdravem

M. Piherová"

 

P.S. Dle samých pozitivních reakcí míním, že se určitě ozveme ohledně Vaší nabídky, abychom Vás navštívili v Teplicích:)

Dokonce z této besedy byla nadšena i ona muslimka, která byla taktéž přítomna, a psala, že byla velmi ráda, že se tato beseda uskutečnila, že znala pouze historii, a že byla velmi překvapena židovskými tradicemi a zvyky.....To jen pro zajímavost.

Lag Baomerova party
 

V neděli 18. 5. 2014 jsme na Obci měli LAG BAOMEROVOU party se spisovatelkou Romanou Nejedlovou, která nám představila svoji prvotinu AMŠEL syn Hermana Kafky.
Součástí párty byla též beseda s Martinem Krajíčkem - majitelem antikvariátu Judaika v Široké ulici v Praze, o antikvariátu a o trhu s antikvariátním zboží. Děkujeme Tomášovi Pulcovi za dobře provedenou LAG BAOMEROVOU párty a
příjemně strávené nedělní odpoledne.

Pesach
 

Tradiční oslava svátku Pesach v dubnu 2014 proběhla pod vedením Tomáše Pulce. Připomínka vyvedení Židů z egyptského otroctví, byla již tradičně na obci navštívena velkým počtem členů a sympatizantů Obce. Tradičně se Pesachu zúčastnil tajemník FŽO JUDr. Tomáš Kraus, který vysvětlil přítomným význam
Pesachové Hagady.

Divadelní představení
 

Součástí oslav 600 let Židů v Teplicích  bylo v úterý 13. 5. 2014 divadelní představení Docela velkého divadla Litvínov Klára 3847 - Příliš mnoho hvězd v Domě kultury Olympie v Krupce. V dopoledních hodinách shlédlo představení
180 žáků a studentů středních škol a večerní představení  vidělo 120 osob.
Osud paní Kláry Lavičkové, bývalé členky ŽO Teplice v koncentračním táboře Osvětim, byl ztvárněn herci z Litvínova, kteří za své vystoupení obdrželi dlouhotrvající potlesk.
Děkujeme Městu Krupka a především starostovi Z. Matoušovi za převzetí záštity nad akcí a pomoc při vlastní realizaci. 

Nový pracovník 
 

Za laskavého finančního přispění Nadačního fondu obětem holocaustu byl pro rok 2014 přijat na DPP pracovník pro údržbu kulturní památky Židovský hřbitov Teplice a Židovský hřbitov v Sobědruhách. Snahou všech zainteresovaných je zajistit především revitalizaci zeleně na těchto hřbitovech. 

Výstava Ivana Bukovskéko
 

Dne 11.5.2014 proběhla v Obřadní síni Lounského hřbitova vernisáž výstavy Ivan Bukovský/Obrazy.

Pracovní návštěva
 

V pátek 9.5.2014 navštívili obec zástupci společnosti Aktion Suhnezeichen/Friedensdienste e.v., kteří společně s představiteli obce řešili
přípravu workcampu v Sobědruhách.

Výstava Jiřího Chadimy

 

Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž akademického malíře Jiřího Chadimy, na níž vystoupí i jeho syn Mikoláš s Janem Gruntem..

Návštěva z RC International

 

Dne 30. 4. 2014 navštívila kulturní památku Židovský hřbitov Most - Souš ředitelka Rotary Club Prague International pro Čechy a Moravu paní Irena A. Brichta a prezident RC Most pan Jan Tothe. Hosté si prohlédli kulturně - vzdělávací centrum ŽO Teplice, výstavu Židé na Mostecku a kulturní památku židovský hřbitov. Byla uzavřena též dohoda o vzájemné spolupráci mezi ŽO Teplice a RC International.

Přednáška "Židovské zvyky"
 

Dne 5. 5. 2014 proběhla na ZŠ Elišky Krásnohorské   v Ústí nad Labem přednáška duchovního Židovské obce v Teplicích pana Tomáše Pulce na téma Židovské zvyky a tradice v proměnách věků. Přednášky se zúčastnila 30 žáků třídy 8.A. Přednáška byla součástí projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje a vzdělávacích aktivit podporovaných Nadačním fondem obětem holocaustu.

Přivítání návštěvníků
 

Součástí akce 600 let příchodu Židů do Teplic je též přivítání návštěvníků - rodin z celého světa. Dne 6. 5. 2014 jsme přivítali vzácnou návštěvu z USA a Švédska. Marianne Blochová, Jed Bloch, jeho žena Robin a dcera Hedin, se přiletěli podívat na místa, kde jejich příbuzní prožili svůj život. Vzhledem k tomu, že se jednalo o potomky rodiny zakladatele Dubského porcelánu (nyní Český porcelán Dubí a.s.), byli přivítáni starostou města Dubí panem Petrem Pípalem, generálním ředitelem Českého porcelánu Dubí Ing. V. Feixem a zástupci židovské komunity. Hosté si prohlédli nový Dům porcelánu s modrou krví, výrobu Cibulákového porcelánu a vyhledali místa, kde žili jejich příbuzní.

Mezinárodní konference
 

V rámci oslav 600 let Židů v Teplicích se v Rokoko-vém sále teplického zámku uskutečnila ve dnech 25. - 26. 4. 2014 mezinárodní konference ŽIDÉ V TEPLICÍCH - hospodářské, sociální a kulturní dějiny židovské komunity v 19.  a 20. století. Děkujeme PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerové Ph.D. za realizaci vědecké konference a Mgr. Evě Klášterkové z Regionálního muzea v Teplicích za její organizační zajištění. Dále děkujeme všem přednášejícím, kteří svými příspěvky přispěli ke zdárnému průběhu této konference.

Beseda s Františkem Ledererem
 

V rámci projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje proběhla dne 8. 4. 2014 beseda s Františkem Ledererem na ZŠ "Za Chlumem" v Bílině. Přeživší Osvětim pan František Lederer poutavě vyprávěl žákům 9-tých tříd o svých hrůzných zážitcích ve vyhlazovacím táboře Osvětim a o svém dalším životě ponávratu domů po skončení II. světové války.

Pozvánka na výstavu
 

Přijměte prosím pozvánku na výstavu akademického malíře Ivana Bukovského, jehož tatínek byl vězněm i terezínského ghetta.

Záznam z výstavy Václava Švankmajera
 

Schimmerle Klezmer z Tábora na vernisáži výstavy Václava Švankmajera

Výstava Václava Švankmajera
 

Dne 13. 4. 2014 v 16 hodin byla zahájena další výstavní sezona v obřadní síni židovského hřbitova v Lounech, a to vernisáží výstavy surrealistického výtvarníka a filmaře Václava Švankmajera (na fotografii č. 12). Úvodní slovo pronesl estetik a filozof Štěpán Svěrák (na fotografii č. 10). O hudební doprovod se postarala táborská klezmerová kapela (snímky č. 3 a 14) Schimmele klezmer kabaret (nazvaná po jednom táborském židovském karbaníkovi z 19. století) ve složení Tobiáš Smolík (klarinet), Ondřej Jirka (trubka), Ondřej Dvořák (akordeon, kytara) a Květoslav Brent (bicí), která se snaží o propojení židovských a husitských tradic (nejen díky Táboru jako takovému, ale i významnému činiteli českožidovského hnutí Leopoldu Katzovi, táborskému rodákovi, který objevil Jistebnický kancionál s notoricky známou písní Kdož jsú boží bojovníci).

Severka
 

Rekreační zařízení na Severce postihl orkán, který poškodil střechu a fasádu objektu. V současné době zajišťujeme opravu objektu  a opětovně uvedení do slušného stavu. Díky pojištění, které naše obec dlouhá léta nevyužila se bude oprava financovat z tohoto pojištění.

Zahájení oslavy 600 let Židů v Teplicích

 

Za přítomností senátora a primátora města Teplice Jaroslava Kubery, poslance PČR a primátora města Mostu V. Vozky, starosty města Krupka Zdenka Matouše, místostarostky města Louny Edity Hořejší, předsedy ČSBS Jaroslava Musiala, předsedy České obce legionářské a starosty města Dubí Petra Pípala, místopředsedkyně Židovské obce v Drážďanech, člena VNM Václava Hofmanna, ředitele Regionálního muzea v Teplicích Bohumila Bočka, zástupce Nadačního fondu obětem holocaustu, členů židovské komunity, velkého počtu obyvatel města Teplice, mládeže středních škol, byly zahájeny oslavy 600 let příchodu Židů do Teplic a připomenuto 75. výročí vypálení teplické synagogy. Modlitbu za zemřelé přednesl Dany Vaněk. Děkujeme městské a státní policii za dozor při uskutečnění akce.

bottom of page