top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Široké Třebčice
 
Poslední dubnový den proběhla revitalizace zeleně a vysekání celé plochy hřbitova v Širokých Třebčicích. Po vysekání plochy hřbitova bylo zjištěno, že na ploše hřbitova se nachází několik vyhrabaných nor. Tyto nory byly opětovně zasypány a utemovány kameny. Později bylo zjištěno, že nory obývají Mývalové severní. O jejich výskytu jsme se dozvěděli od myslivců z blízkého Krásného dvora. Druhá část revitalizace zeleně proběhne na podzim tohoto roku, kdy by mělo dojít k osazení ukazatelů a směrníků k židovskému hřbitovu. Děkujeme NFOH za finanční příspěvek, bez kterého by nebylo možné tyto práce provádět. 
Roš Chodeš Ijan

Na Roš Chodeš Ijar se konala tradičně na naší obci odpolední bohoslužba Mincha na Roš Chodeš. Pozvání tentokrát přijal rabín Daniel Mayer, který po odpolední bohoslužbě, kterou vedl chazan Dany Vaněk, promluvil o významu omeru. Připomněl           i historický a zemědělský význam tohoto období, které předchází darování Tory na hoře Sinaj. 
Letov
 

První květnový den se uskutečnila první fáze revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Letově, kde byla vysekána celá plocha židovského hřbitova a slepeno bylo několik náhrobních kamenů, které se již v minulosti osadily na ploše hřbitova.Naše židovská obec v Teplicích počítá, že se v letošním roce začne s opravo obvodového zdiva a vytvoří se zde důstojné a pietní místo, které se stane důstojnou připomínkou na místní židovskou komunitu. O dalších pracech Vás budeme průběžně informovat. Děkujeme NFOH za finanční příspěvek. Jarní práce na revitalizaci židovského hřbitova v Letově a v Širokých Třebčicích provedla firma Zacharda pod dohledem duchovního ŽO pana Tomáš Pulce. 

Uctění památky obětem 2. sv. války
 

K uctění památky  všech, kteří zahynuli  za 2. světové války, byl na kulturní památce Židovský hřbitov Teplice opraven památník u hrobů sovětských zajatců.  Další etapou bude zmapování jednotlivých hrobů a upevnění desky se jmény osob.

Drahonice
 

V neděli 7.5.2017 proběhlo v rámci revitalizace židovských hřbitovů na Podbořansku k vysekání celé plochy hřbitova v Drahonicích u Lubence. Díky pravidelné péči o zeleň na hřbitovech se nám podařilo eliminovat náletové dřeviny. Zároveň se podařilo vysbírat popadané větve. Židovský hřbitov dá lépe udržovat a pro případné návštěvníky je daleko lépe přístupný.Děkujeme našim stálým donatorům za finanční pomoc při zajištění údržby našich hřbitovů. 

  

Podbořanský Rohozec
 

I na druhý den, tj. 8.5.2017 se rozezvučely sekací stroje na židovském hřbitově v Podbořanském Rohozci, kde firma Zacharda vysekala celou plochu hřbitova pod dohledem duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce. Při těchto pracích byly objeveny v zemi zapadlé náhrobní kameny, které byly porostlé silnou vrstvou mechu a lišejníků. Tyto kameny byly zbaveny porostu a připraveny pro vztyčení, které proběhne v podzimním období. 

  

Roš chodeš a Mincha 
 
V Út. 28.03.2017 od 17.00 hod. Roš chodeš Nisan s rabínem K. E. Sidonem a chazanem FŽO Danny Vaňkem. 
Odpoledne bohoslužba Mincha na Roš chodeš Nisan v modlitebně ŽOT a Midraš Pirkej de-rabi Eliezer s rabínem K.E.Sidonem v klubu ŽOT. 
Mašťov - Stavění náhrobních kamenů 
 
Na židovském hřbitově v Mašťově proběhla ve dnech 15.3.2017 – 17.3.2017 další etapa stavění spadlých náhrobních kamenů. Firma Zdeněk Zacharda pod dohledem duchovního ŽO Teplice pana Tomáše Pulce postavila 41 převážně velkých spadlých náhrobních kamenů. Poděkování patří Nadačnímu fondu obětem holocaustu za finacování projektu a firmě Dokomak s.r.o. za přípravu plochy hřbitova k výstavbě spadlých náhrobků.
Purim 

Purim který se konal na naší Židovské obci v Teplicích
Konference "Evropa a Izrael 2017"
 

Na pozvání Poslanecké sněmovny PČR, Velvyslanectví státu Izrael a Českého spolku přátel Izraele se zástupci Židovské obce Teplice zúčastnili mezinárodní konference " Evropa a Izrael 2017" s  názvem Výzvy, příležitosti a horizonty. 
Konference se zabývala vztahem Evropy vůči státu Izrael a seznámila přítomné o pohledu evropských politiků na způsobu boje proti terorismu nejenom v Izraeli,ale hlavně v Evropě. 

Simchat Sijón - Izraelské tance
 

Zveme Vás v sobotu 27.5.2017 od 13 hod. do Kulturního domu v Terezíně, kde se bude konat "Slavnost živého Izraele Zman Le-Chajim, čas k životu"

Zde odkaz do fotogalerie z minulých ročníků

  

bottom of page