top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Přednáška Chaima Kočího

Dne 26.11.2018 proběhla úvodní přednáška předsedy Chevra Kadiša Praha pana Chaima Kočího na téma Chasidští rabíni a jejich dynastie.
Tato úvodní přednáška je první z cyklu Svět ortodoxních židů v předválečné Evropě, které budou dále pokračovat v roce 2019.

Odhalení pamětní desky v Chomutově
 

Dne 13.11.2018 byla v Chomutově odhalena pamětní deska na památku chomutovských židů a zároveň připomněla 80 výročí vypálení chomutovské synagogy. Slavnostní řeč pronesl předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein a pracovník Oblastního muzea Chomutově pan Jiří Kopica, který
krátce promluvil o historii  místní židovské komunity.

Pietní odhalení památníku obětem holocaustu z Kadaně a okolí
 

Dne 13.11.2018 v dopoledních hodinách proběhlo pietní odhalení památníku obětem holocaustu z Kadaně a okolí. Pietního aktu se zúčastnili
představitelé města Kadaně v čele se starostou panem Kulhánkem a též studenti z kadaňského gymnázia. Součástí památníku je i pamětní deska
připomínající historii místní židovské komunity, kterou vytvořil pan Petr Hlaváček, který zde promluvil o předválečné situaci, která vyvrcholila vypálením synagogy.  Za Židovskou obec Teplice promluvil předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein a modlitbu El male rachamim přednesl duchovní ŽO pan Tomáš Pulc.

 

Shromáždění členů ŽO Teplice

Dne 25.11.2018 proběhlo každoroční shromáždění
členů ŽO Teplice. Do rady FŽO byla zvolena shromážděním paní ing. arch. Gabriela Becková za zesnulého předsedu ŽO Teplice pana Oldřich Látala.

 

Návštěva ze ZŠ Elišky Krásnohorské

Dne 15.11.2018 nás navštívili žáci 9.třídy ze ZŠ Elišky
Krásnohorské z Ústí nad Labem.  Žáci si prohlédli místní modlitebnu v Lipové ulici, kde se seznámili s historii místní komunity a s židovskými tradicemi.
Cestou na židovský hřbitov se žáci zastavili u památníku obětem holocaustu, kde přednáška pokračovala. Poslední části výukového programu byla prohlídka nového židovského hřbitova v Teplicích. Průvodcem a lektorem byl pan Tomáš Pulc, duchovní ŽO Teplice.

bottom of page