top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Návštěva rabína K.E. Sidona

 

Rabín Karol Efraim Sidon, jsi na poslední návštěvě Židovské obce v Teplicích, která se konala 13.12.2015, při příležitosti svátku Chanuka prohlédl všechny tři svitky Tory, které má ve svém držení místní židovská komunita, a po zběžném prohlédnutí konstatoval, že jsou v dobrém stavu Dále pochválil i stav dalších rituálních předmětů používaných při bohoslužbách v průběhu roku. Kontroly byli přítomni chazan FŽO Danny Vaňek a duchovní Židovské obce v Teplicích Tomáš Pulc 

Oslavy svátku Chanuka

 

Chanukové oslavy na ŽO Teplice, se v letošním roce zúčastnil i vrchní zemský rabín K.E.Sidon. Na úvod celého setkání proběhla odpolední bohoslužba MINCHA,  kde se uskutečnilo čtení ze dvou svitků  za účasti teplického MINJANU. Bohoslužbu vedl chazan FŽO Praha Dany Vaněk. Po bohoslužbě zapálil zemský rabín K.E.Sidon Chanuková světla a  vysvětlil význam svátku Chanuka. Následovala večerní bohoslužba MAARIV a poté se všichni přítomní přesunuli do klubu Zdravěnka, kde  bylo pro děti a dospělé připraveno divadelní představení divadla Feigele pod vedením Vidy Neuwirthové.  Soubor zahrál chanukový příběh. Na závěr bylo pro všechny přichystáno bohaté občerstvení ve Společenském klubu ŽO.
Vrchní zemský rabín ocenil velkou účast na svátku Chanuka a přislíbil, že i v dalším občanském roce bude s naší obci v těsném kontaktu.

Seminář pro učitele "Jak vyučovat o holokaustu"

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

Památník Terezín pořádá již řadu let cyklus seminářů pro pedagogy, jejichž tématem je vzdělávání o holokaustu. Další kolo tohoto cyklu začíná seminářem 1. stupně v únoru a březnu 2016. Máte-li zájem o vzdělávání v problematice historie holokaustu, nabízíme Vám možnost přihlásit se na jeden z následujících termínů semináře 1. stupně: 19. – 21. února 2016 a 4. – 6. března 2016. Bližší informace o průběhu semináře včetně přihlášky naleznete na http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/seminare-pro-pedagogy. 

 

Prostřednictvím 1. až 4. stupně seminářů pedagogové získají četné zkušenosti a didaktické pomůcky:

 

- prožitek autentického místa spojeného s genocidou Židů za 2. světové války (ghetto) a politickou perzekucí (věznice gestapa v Malé pevnosti)

- informace a materiály týkající se menšin žijících v ČR, zejména Židů a Romů

- metodické materiály a pomůcky k výuce o holokaustu a genocidách obecně

- na 2. až 4. stupni seminářů mají učitelé výjimečnou možnost seznámit se s moderními výukovými metodami, které se používají v renomovaných zahraničních institucích (Dům konference ve Wannsee, Dům Anny Frankové, Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, Jad Vašem, U.S. Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu), navštívit bývalé koncentrační tábory v Osvětimi nebo Ravensbrücku či dokonce izraelský památník Jad Vašem

- všechny semináře, tzn. 1. až 4. stupeň, jsou plně hrazeny jejich organizátory

- semináře jsou akreditované MŠMT ČR

- podmínkou účasti na semináři je aktivní pedagogická činnost na ZŠ, SŠ, SOU nebo OU

Prosím, informujte o těchto možnostech pedagogy Vaší školy (přikládáme letáček k možnému vytištění a vyvěšení, např. ve sborovně). Předem děkujeme.

Přihlášky je nutno podat nejpozději do 31. ledna 2016.

Za vzdělávací oddělení Památníku Terezín se na spolupráci těší

Jana Havlínová

 

tel. 416 782 576, 416 782 225

 

 

Shromáždění členů ŽO Teplice

 

Za přítomnosti tajemníka FŽO JUDR Tomáše Krause se konalo dne 29.11.2015 shromáždění členů ŽO Teplice.
Shromáždění se neslo v klidném a konstruktivním duchu. Zápis ze shromáždění bude zaslán členům ŽO Teplice poštou, nebo e-mailem. 

Košer sklizeň

 

Od 25.10.2015 do 4.11.2015 se konala v Českém vinařství v Chrámcích košer sklizeň.Před samotnou sklizní se provedlo vykošerování celého provozu
pod dohledem mašgiachů pražské ŽO a poté se mohlo začít s košer sklizní zpracování vinných hroznů z viničních tratí Na širáku, Hněvíně, Čepirohách a
Špičáku.
Letošní úroda vinných hroznů byla nadprůměrná co do kvantity, ale kvalitních přívlastkových vín bude z letošní úrody málo. Po celou dobu sklizně byl
přítomen též duchovní ŽO v Teplicích a mašgiach pražské obce pan Tomáš Pulc.

Podzimní foto z hřbitova v Bílině

 

Podzimní fotografie ze židovského hřbitova v Bílině.

ZŠ E. Krásnohorské z Ústí n. Labem navštívila Židovskou obec v Teplicích

 

Dne 14. 10. 2015 jsme navštívili Židovskou obec v Teplicích. Naším průvodcem byl Tomáš Pulc. Pan Pulc nám odpověděl na všechny naše otázky a byl velmi zábavný. Seznámil nás s různými zvyky, tradicemi a historií Židů.  Mohli jsme si vyzkoušet i roli muže a ženy při židovském svatebním obřadu a to podle nás byla nejzábavnější část exkurze. Poté jsme navštívili židovský hřbitov, kde nám byla ukázána obřadní síň a jednotlivé pomníky. Ti co chtěli, si vyzkoušeli "frotáž", kterou jsme si posléze mohli odnést domů jako památku.  Myslíme si, že tato exkurze byla velmi zajímavá, poučná a zábavná. Jen škoda, že nám nevyšlo počasí. Jsme rádi, že jsme se této přednášky mohli zúčastnit. 

 

Žáci 9.B, ZŠ E. Krásnohorské 

 

Zpracovali: Sophie Bennourová, Lucie Svobodová, Denisa Bránková a Michaela Skřenková

Návštěva Klubu zdraví

 

Dne 22.10.2015 naši Židovskou obec v Teplicích navštívil Klub zdraví při sociálním oddělení ŽO Praha s Ruth Sidonovou.
Na Židovské obci v Teplicích se jich ujal duchovní ŽO pan Tomáš Pulc, který jim ukázal zázemí obce, kde se mohli seznámit v krátkosti i s historií. Poté se celá skupina přesunula na Nový židovský hřbitov v Teplicích, kde si mohli prohlédnout celý areál židovského hřbitova. Na závěr zájezdu si mohli účastnící prohlédnou historický střed města. Jednou z účastnic byla též naše členka paní Drechslerová, která v současné době žije v Praze.

 

Oslava svátku Sukot

 

 

První říjnový den jsme se sešli k oslavě svátku Sukot. Tak jako i v loňském roce přijal naše pozvání vrchní zemský rabín K.E.Sidon, který pohovořil o smyslu svátku Sukot. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
bohaté občerstvení. 

Suka

 

 

Ve čtvrtek 24.9.2015 jsme se sešli ke splnění Micvy stavění Suky. Suka byla postavena v zadním traktu ŽO Teplice. Všem, kteří přišli pomoc stavět a vyzdobit Suku děkujeme.

 

Den smíření

 

V úterý 22.9.2015  se sešla naše ŽO v předvečer svátku Jom Kipur, spolu s chazanem Dany Vaňkem k oslavě svátku Dne smíření. Druhý den proběhl v dopoledních hodinách Mazkir, vzpomínka na naše nejbližší, kterou provedl duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc.  

 

Poděkování od skautské obce

 

Naše skautské středisko organizovalo dne 10. října 2015 historicky laděnou hru určenou po veřejnost s názvem František z Hamonína. Hry se zúčastnilo celkem dvacet soutěžních družstev – dětí a rodičů. K nám do Loun přijeli například skauti z Mostu a z Prahy, přišli rodiče s dětmi i z okolních obcí. Celkově se na hře podílelo na dvacet organizátorů, oblečených v historických kostýmech. Asi osmdesát soutěžících si mohlo prohlédnout některé celoročně uzavřené památky našeho města, jako je Žatecká brána, dům U Jednorožce, středověké opevnění, židovskou smuteční síň nebo kostel sv. Petra.

 

 Tyto aktivity bylo možno uspořádat jen díky Vaší pomoci, a bylo to zejména  díky :

umožnění vstupu do smuteční síně v Lounech

 

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

 

Za organizátory 

František Pospíšil

zástupce vůdce střediska

bottom of page