top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Přednáška Chaima Kočího

V pondělí 27. 02. 2023 od 17:00 hod, se konala v klubu ŽOT přednáška duchovního ŽOKV Chaima Kočího na téma: „Kdo je kdo na kehile“ aneb jaká jsou běžná označení, funkce a zvyky pro činovníky tradičních židovských komunit.

Děkujeme panu Kočímu za zajímavou přednášku, která bude pokračovat druhou částí v následujících měsících.

Tubišvatový seder

Dne 6.2.2023 se na ŽO Teplice konal Tubišvatový seder, který řídil chazan FŽO Dany Vaněk. Bohatě prostřený stůl připravil duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc a Vitaliy Makonda.
Naplněný společenský klub se dobře bavil a diskuze k sederu se vedla do pozdních večerních hodin. Naším hostem byl opět ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a editorka ČT paní Renata Myslíková.

Den památky obětem holocaustu

Dne 30.1.2023 jsme si u Památníku obětem holocaustu v Teplicích připoměli Den památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Na naší každoroční akci bylo přítomno mnoho významných osob kulturního a společenského života v čele s primátorem města Teplice Bc. Jiřím Štáblem.

Chanuka 2022​


V pondělí dne 19.12.2022 jsme oslavili svátek Chanuka s vrchním pražským reabíne Davedem Peterem, který zapálil druhé chanukové světlo  na velkém chanukovém svícnu v synagoze. Bohoslužby tradičně vedl chazan FŽO  Dany Vaněk. Naší chanukové oslavy se též zúčastníl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek s rodinou, členové spřátelené obce z Karlových Varů v čele s duchovním obce Chaimem Kočím a mnoho dalších. O zábavu se tradičně postaral Martin Krajíček. Děkujeme všem, kteří přišli na naši oslavu.

bottom of page