top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
 Pietní vzpomínkové shromáždění v žatecké synagoze
 

Události z roku 1938, tzv. „Křišťálové noci“, si připomněly ve čtvrtek 9. listopadu desítky lidí v nově zrekonstruované žatecké synagoze.....

Celý článek zde:

Odpoledni bohoslužba Mincha 

Odpolední bohoslužba Mincha s chazanem Danny Vaňkem a s kantorem Avraham Ya´akovTaylorem z chasidutu Modzitz, který nám předvedl některé niguny, kterými jechasidut Modzitz známý a též nás zazpíval v rámci posezení chazanut na Roš hašanaa dalšími svátky.Byla to jedinečná příležitost jak se seznámit s chasidskými melodiemi a užít si příjemněpondělní podvečer.

Údržba židovského hřbitova v Letově

V letošním roce pokračujeme na údržbě židovského hřbitova v Letově ve spolupráci s NFOH a spolkem Okap . Ve druhém pololetí budeme pokračovat se stavbou spadlých náhrobních kamenů a s další údržbou hřbitova.

Terezínská tryzna

Dne 21.5.2023 se konala v Terezíně tradiční Terezínská tryzna. Židovskou obec Teplice zastupovala na tryzně sociální pracovnice ŽO Bc.Markétra Lichtensteinová DiS. 

Všechny fotografie naleznete zde

Jom Hašoa v Terezíně

Jom hašoa v Terezíně. Více se dočtete ve čtvrtletníku Posel ŽO Teplice č.2/2023

Celý článek zde

Purim

Svátek Purim který se slavil na Židovské obci v Teplicích.

Pesach

Dne 5.4.2023 jsme oslavili svátek Pesach.Tradiční seder vedl duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc. Sederové večeře se zúčastnílo 25 členů naší komunity.
 

Tubišvatový seder

Dne 6.2.2023 se na ŽO Teplice konal Tubišvatový seder, který řídil chazan FŽO Dany Vaněk. Bohatě prostřený stůl připravil duchovní ŽO Teplice pan Tomáš Pulc a Vitaliy Makonda.
Naplněný společenský klub se dobře bavil a diskuze k sederu se vedla do pozdních večerních hodin. Naším hostem byl opět ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek a editorka ČT paní Renata Myslíková.

Den památky obětem holocaustu

Dne 30.1.2023 jsme si u Památníku obětem holocaustu v Teplicích připoměli Den památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Na naší každoroční akci bylo přítomno mnoho významných osob kulturního a společenského života v čele s primátorem města Teplice Bc. Jiřím Štáblem.

Chanuka 2022​


V pondělí dne 19.12.2022 jsme oslavili svátek Chanuka s vrchním pražským reabíne Davedem Peterem, který zapálil druhé chanukové světlo  na velkém chanukovém svícnu v synagoze. Bohoslužby tradičně vedl chazan FŽO  Dany Vaněk. Naší chanukové oslavy se též zúčastníl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek s rodinou, členové spřátelené obce z Karlových Varů v čele s duchovním obce Chaimem Kočím a mnoho dalších. O zábavu se tradičně postaral Martin Krajíček. Děkujeme všem, kteří přišli na naši oslavu.

© 2019 ZO TEPLICE

bottom of page