Aktuality Židovské obce Teplice

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Nejnovějši události, které se udály

press to zoom

press to zoom
1/1
Dny židovské kuchyně
 

Dny evropské židovské kultury -  Týden židovské kuchyně v hotelu Prince de Ligne v Teplicích.
 
https://www.princedeligne.cz  

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/25

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
Odhalení 2 Kamenů zmizelých rodině Neubauerových
 

V pátek 13.9.2019 v dopoledních hodinách se uskutečnilo odhalení 2 Kamenů zmizelých rodině Neubauerových v ulici Mrštíkova. Odhalení se zúčastnili zástupci židovských obcí Teplice, Karlovy Vary a Liberec. Na pietním shromáždění při příležitosti odhalení Kamenů zmizelých předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein, Hanuš Hron a náměstek primátora statutárního města
Teplice pan Jiří Štábl.

Čest jejich památce.

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/31
Mincha a narozeniny duchovního Tomáše Pulce
 

 Ve Čt. 05. 09. 2019 od 17:00 hod. se konala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha, poté  následovala narozeninová párty duchovního ŽOT Tomáše Pulce na zahradě s grilováním. Mezi gratulanty nechyběl vrchní zemský rabín K.E.Sidon, vrchní pražský rabin David Peter, předseda společnosti Chevra Kadiša Chaim Kočí, chazan FŽO Dany Vaněk,náměstek primátora města Teplice Jiří Štábl, Taťána Drahošová z Magistrátu města Mostu, předseda ŽO Teplice Michael Lichtenstein, členové ŽO Teplice a řada dalších osob. K dobré náladě přijel jako tradičně zahrát pár hebrejských a jidiš písniček Martin Krajíček. Přítomní se dlouze dobře bavili do  pozdních nočních hodin a  všichni  ocenili výbornou práci, kterou duchovní ŽO pro obec dělá.

Ad mea veesrim šana přeje celá Židovská obec Teplice.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom
1/1
Obnova židovského hřbitova
 

Nové Sedlo 7.srpna (VSČR) Židovský hřbitov v Drahonicích, který byl založen v 16. století rozkládá se na ploše 1744 m² a čítá zhruba sto náhrobků z let 1826 až 1904. Tolik krátce z historie, ale co má společného židovský hřbitov s vězeňskou službou? V roce 2004 Věznice Drahonice uzavřela smlouvu o pomoci s Židovskou obcí Teplice, která byla věznicí bezprostředně naplňována...

CELÝ ČLÁNEK ZDE

.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
Den židovských památek
 

V neděli  13.8.2019 byl den židovských památek. V Teplicích si u této příležitosti připomněli 80 let od vypálení teplické synagogy (na snímku). Výročním exponátem v expozici lázeňství Regionálního muzea v Teplicích je vedle známého modelu nové synagogy postavený plakátovací válec, na kterém návštěvníci teplického zámku najdou podrobné informace o historii zbourané teplické synagogy.

ZDROJ TEPLICKÝ DENÍK

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4