top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Nejnovějši události, které se udály
Dny židovské kuchyně
 

Dny evropské židovské kultury -  Týden židovské kuchyně v hotelu Prince de Ligne v Teplicích.
 
https://www.princedeligne.cz  

Odhalení 2 Kamenů zmizelých rodině Neubauerových
 

V pátek 13.9.2019 v dopoledních hodinách se uskutečnilo odhalení 2 Kamenů zmizelých rodině Neubauerových v ulici Mrštíkova. Odhalení se zúčastnili zástupci židovských obcí Teplice, Karlovy Vary a Liberec. Na pietním shromáždění při příležitosti odhalení Kamenů zmizelých předseda ŽO Teplice pan Michael Lichtenstein, Hanuš Hron a náměstek primátora statutárního města
Teplice pan Jiří Štábl.

Čest jejich památce.

 

Mincha a narozeniny duchovního Tomáše Pulce
 

 Ve Čt. 05. 09. 2019 od 17:00 hod. se konala v modlitebně ŽOT odpolední bohoslužba Mincha, poté  následovala narozeninová párty duchovního ŽOT Tomáše Pulce na zahradě s grilováním. Mezi gratulanty nechyběl vrchní zemský rabín K.E.Sidon, vrchní pražský rabin David Peter, předseda společnosti Chevra Kadiša Chaim Kočí, chazan FŽO Dany Vaněk,náměstek primátora města Teplice Jiří Štábl, Taťána Drahošová z Magistrátu města Mostu, předseda ŽO Teplice Michael Lichtenstein, členové ŽO Teplice a řada dalších osob. K dobré náladě přijel jako tradičně zahrát pár hebrejských a jidiš písniček Martin Krajíček. Přítomní se dlouze dobře bavili do  pozdních nočních hodin a  všichni  ocenili výbornou práci, kterou duchovní ŽO pro obec dělá.

Ad mea veesrim šana přeje celá Židovská obec Teplice.

Obnova židovského hřbitova
 

Nové Sedlo 7.srpna (VSČR) Židovský hřbitov v Drahonicích, který byl založen v 16. století rozkládá se na ploše 1744 m² a čítá zhruba sto náhrobků z let 1826 až 1904. Tolik krátce z historie, ale co má společného židovský hřbitov s vězeňskou službou? V roce 2004 Věznice Drahonice uzavřela smlouvu o pomoci s Židovskou obcí Teplice, která byla věznicí bezprostředně naplňována...

CELÝ ČLÁNEK ZDE

.

Den židovských památek
 

V neděli  13.8.2019 byl den židovských památek. V Teplicích si u této příležitosti připomněli 80 let od vypálení teplické synagogy (na snímku). Výročním exponátem v expozici lázeňství Regionálního muzea v Teplicích je vedle známého modelu nové synagogy postavený plakátovací válec, na kterém návštěvníci teplického zámku najdou podrobné informace o historii zbourané teplické synagogy.

ZDROJ TEPLICKÝ DENÍK

bottom of page