top of page

Aktuality Židovské obce Teplice

Nejnovějši události, které se udály
Úmrtí člena ŽO Teplice

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že dne 10.5.2019 náhle zemřel člen ŽO Teplice pan Vojtěch Merta ve věku 23 let.
 

Zichrono livracha

Limud ČR - SK
 

Další ročník Limmud ČR-SR se uskuteční ve dnech 22.–26. 5. 2019. 

Právě byly spuštěny nové stránky 
https://www.limmud.cz . Před samotným přihlašováním na letošní ročník si musí všichni zájemci vytvořit novou registraci, která je bude opravňovat ke vstupu do zabezpečené sekce webových stránek. Termín přihlašování  na samotnou akci je stanoven na neděli 24. března 2019 v 19:00.  Z důvodu velikého zájmu o Limmud ČR-SR doporučujeme se v den registrace přihlásit ke svému účtu na webových stránkách o 5- 10 minut dříve, vyplnit veškeré nezbytné údaje v přihlášce a  přihlášku odeslat přesně v 19:00.
Na přihlášky, které dorazí před tímto termínem, nebude brán zřetel!

Setkání v Lounech
 

Vedení města se sešlo na radnici k pracovnímu jednání se zástupci Židovské obce Teplice, Federace židovských obcí, Spolku pro obnovu židovských památek a Státního oblastního archivu (SOA), aby již s předstihem prohovořilo „budoucnost“ lounské synagogy v Hilbertově ulici, kterou po přesídlení do moderní budovy, jež vznikne na pozemku mezi poliklinikou a Domovem pro seniory, SOA za pár let opustí.

V závěru setkání se uskutečnila prohlídka dnes veřejnosti nepřístupné synagogy.

Rekonstrukce teplické synagogy
 

Odkaz na TV ZDE

100leté výročí
 

Dne 6.2.2019 jsme si připoměli 100 let od narození významného předsedy ŽO Teplice pana Chaima Kleina. Současný předseda ŽO Teplice  pan Michael Lichtenstein zapálil svíčku u hrobu , krátce připoměl život pana Kleina a jeho práci pro židovskou komunitu v Teplicích.

Den památky obětem holocaustu
 

V pondělí dne 28.1.2019 jsme si připomněli Den památky obětem holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti u Památníku obětem holocaustu v Lipové ulici. Pozvání na pietní setkání přijal předseda Senátu parlamentu ČR pan Jaroslav Kubera, Petr Papoušek – předseda FŽO, Tomáš Kraus – tajemník FŽO, primátor města Teplice Hynek Hanza, Pavel Vodseďálek – předseda VNM ÚK a řada dalších představitelů společenského a kulturního života ústeckého regionu. Po úvodním slově předsedy ŽO pana Michael Lichtensteina vystoupili řečníci se svými projevy. Modlitbu za zemřelé přednesl chazan FŽO Dany Vaněk a na závěr zazněla státní hymna v podání dětského souboru Poupata ze ZŠ Maršovská.

 

​Článek z medií zde

Tubišvatový seder
 

Dne 21.1.2019 v pondělí jsme se jako každoročně sešli k přivítání nového roku stromů v klubu ŽO Teplice, kde se konal Tubišvatový seder pod vedením Danyho Vaňka. Před vlastním tubišvatovým sederem proběhla v modlitebně ŽO  odpolední bohoslužba MINCHA.

 

bottom of page